Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
29802

Hành trình 46 năm gia nhập LHQ: Uy tín, vị thế quốc gia được nâng cao qua một góc nhìn!

 

Để phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, thành tựu phát triển kinh tế xã hội từ khi giành được độc lập, thống nhất đất nước đến nay, các thế lực thù địch luôn triệt để khai thác, lợi dụng một số bất cập, hạn chế của ta hoặc xuyên tạc, bịa đặt, phủ nhận mọi thành tựu của đất nước. Tiêu biểu như, gần đây, chúng ra sức bác bỏ nhận định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại là: Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Một trong những dẫn chứng phản bác được ông Nguyễn Phú Nghĩa tâm đắc đó là góc nhìn những đóng góp của Việt Nam cho Liên hợp quốc trong 46 năm qua (20/9/1977 – 20/9/2023) thấy rõ uy tín, vị thế quốc tế của nước ta không ngừng tăng lên. Đây cũng là một căn cứ thực tiễn bác bỏ sự không thừa nhận đánh giá về uy tín, vị thế nước ta của những người khác chính kiến.

Cần khẳng định rằng, với việc Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc (ngày 20/9/1977), quan hệ hợp tác Việt Nam – Liên hợp quốc trong 46 năm qua đã góp phần bảo vệ và thúc đẩy lợi ích quốc gia – dân tộc của ta, nhất là duy trì, củng cố môi trường hòa bình, an ninh và thuận lợi cho phát triển đất nước; thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn và góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế; làm sâu sắc hơn quan hệ của ta với các nước, các đối tác chủ chốt và bạn bè quốc tế. Đồng thời nước ta cũng tranh thủ một nguồn lực quan trọng phục vụ công cuộc phát triển đất nước.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đã có những đóng góp tích cực cho Liên hợp quốc, làm cho uy tín, vị thế quốc tế của nước ta không ngừng tăng lên. Là thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam đã tích cực tham gia vào nỗ lực chung của Liên hợp quốc trong việc giải quyết các vấn đề hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, thúc đẩy quyền con người. Đó là Việt Nam đã tích cực tham gia thương lượng và ký Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân 2018 và là nước thứ 10 phê chuẩn Hiệp ước. Trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Việt Nam đã cử hàng trăm lượt sĩ quan quân đội làm nhiệm vụ tại các Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Xu-đăng, Cộng hòa Trung Phi và Cục gìn giữ hòa bình tại Trụ sở Liên hợp quốc; triển khai 4 lượt bệnh viện dã chiến số 2 tại Phái bộ ở Nam Xu-đăng và 01 đội công binh tại Phái bộ ở Abyei (khu vực tranh chấp giữa Nam Xu-đăng và Xu-đăng); là một trong những nước có tỷ lệ nữ tham gia cao nhất trong các nước cử quân. Cụ thể, tỷ lệ nữ bình quân tại các Phái bộ Liên hợp quốc là 6,4%. Tỷ lệ nữ quân nhân của ta tham gia triển khai Bệnh viện dã chiến tại Nam Xu-đăng các năm 2018, 2019 và 2021 lần lượt là 16% (10/63), 16% (10/63) và 21% (13/63). Dự kiến sẽ tăng tỷ lệ lên 25% các lần thay quân tiếp theo.

Mặt khác, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên hợp quốc, trong đó có đề cao vai trò của Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, quan hệ bình đẳng, hợp tác phát triển giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc, phản đối hành động áp bức, xâm lược, cấm vận đơn phương trong quan hệ quốc tế; tham gia đóng góp vào quá trình thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết, tuyên bố quan trọng của Liên hợp quốc về hợp tác phát triển, giải trừ quân bị, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, chống khủng bố, bảo đảm quyền con người.

Việt Nam được Liên hợp quốc và cộng đồng quốc tế đánh giá là một điển hình thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, là một quốc gia quyết tâm và nghiêm túc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững và Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy các sáng kiến cải tổ Liên hợp quốc, đặc biệt được đánh giá là một trong những quốc gia đi đầu triển khai sáng kiến “Thống nhất hành động” của Liên hợp quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên hợp quốc ở cấp độ quốc gia.

Với những đóng góp của mình, Việt Nam đã được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí, cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc và ghi được nhiều “dấu ấn” tại các cơ quan này. Đó là, Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2020 – 2021), thành viên Hội đồng Thống đốc cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) 2021 – 2023, Hội đồng khai thác Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) nhiệm kỳ 2022 – 2025, Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 77 (9/2022 – 9/2023); các cơ quan điều hành và chuyên môn của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO); Hội đồng Chấp hành UNESCO 2021 – 2025, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ và phát huy sự đa dạng của biểu đạt văn hóa 2021 – 2025, Ủy ban liên chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 2022 – 2026); Ủy ban Luật pháp quốc tế (ILC) 2023 – 2027; Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023 – 2025; Ủy ban pháp lý và kỹ thuật của Cơ quan quyền lực đáy đại dương (LTC) nhiệm kỳ 2023 – 2027.

Trong 46 năm qua, từ giai đoạn tái thiết đất nước sau chiến tranh đến thời kỳ phá thế bao vây cấm vận và từng bước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc có ý nghĩa to lớn và có tác dụng tích cực, đáp ứng được yêu cầu, lợi ích của Việt Nam trong từng giai đoạn. Đồng thời góp phần tăng cường vai trò, tiếng nói và “dấu ấn” đóng góp của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Qua đó đã không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Đây là căn cứ thực tiễn chứng minh cho nhận định về uy tín, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao của Đảng ta. Đó cũng là căn cứ để bác bỏ những ý kiến không thừa nhận vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế của những người có thâm thù với Đảng, Nhà nước và chế độ ta./.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *