Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
28662

Thế nào là các thế hệ quyền con người?

Thế hệ thứ nhất, các quyền dân sự, chính trị: Thế hệ quyền con người này hướng vào hai vấn đề chính, đó là tự do và sự tham gia vào đời sống chính trị của các cá nhân, bao gồm các quyền: quyền bình đẳng trước pháp luật, không bị phân biệt đối xử; quyền sống, quyền được tôn trọng về nhân phẩm và bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được bảo vệ bí mật riêng tư; quyền tự do đi lại, cư trú; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và thông tin; quyền tự do hội họp, lập hội; quyền bầu cử, ứng cử và tham gia quản lý Nhà nước, xã hội; quyền của người bị giam giữ được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm.

Thế hệ thứ hai, các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa: Thế hệ này hướng tới việc tạo lập những điều kiện và sự đối xử bình đẳng, công bằng cho mọi công dân trong xã hội, bao gồm: quyền hưởng thụ các thành tựu phát triển kinh tế; quyền sở hữu; quyền tự do kinh doanh; quyền bảo đảm an sinh xã hội; quyền có việc làm và phát triển thị trường lao động; quyền được chăm sóc sức khỏe; quyền có nhà ở; quyền được giáo dục; quyền trong lĩnh vực văn hóa.

Thế hệ thứ ba, các quyền tập thể (quyền của nhóm):Theo quan điểm chung hiện nay, thế hệ này bao gồm các quyền: quyền tự quyết dân tộc; quyền phát triển; quyền với các tài nguyên thiên nhiên; quyền được sống trong hòa bình; quyền được sống trong môi trường trong lành… Danh mục các quyền thuộc thế hệ quyền này hiện vẫn đang được bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *