Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
68641

Đảng xiết quy định chống tiêu cực với đảng viên, sao RFA phải xoắn xít?

 

Việc mới đây, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25 nhận diện nhóm các hành vi, biểu hiện tiêu cực cần phòng chống được dư luận, truyền thông, dân chúng đón nhận tích cực, như bài phân tích “Định lượng rõ hành vi tiêu cực” (báo Tuổi trẻ 11/8) với đánh giá “Đây là lần đầu tiên Đảng ta quy định về các khái niệm: tiêu cực; vụ án tiêu cực; vụ việc tiêu cực; vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm… và quy định các hành vi nào là hành vi tiêu cực”; hoặc vô số ý kiến của người dân như “Nên phổ biến đến toàn dân biết. Thông qua việc sinh hoạt các tổ chức đoàn thể, họp thôn xóm để họ nắm được nội dung và tố giác sai phạm khi phát hiện ra”, “Góp ý nhẹ: nên in 19 điều này và dán ở khắp các Trụ sở cơ quan công quyền từ TW đến địa phương, cũng như phòng họp tại mỗi đơn vị”, “Mỗi Đảng viên tự rèn, tự sửa chắc chắn Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh”…thì với truyền thông chống phá Việt Nam ngược lại, tìm mọi cách để công kích, xuyên tạc, bóp méo hướng dẫn này.

Tiêu biểu như ngày 10/8/2022, RFA, đăng bài “19 hành vi cần phòng, chống đối với đảng viên: bổn cũ soạn lại”, rêu rao: “Thực chất 19 điều này cũng chẳng có gì mới… đảng viên đã có 19 điều cấm làm, có nghị quyết của Đảng, có Điều lệ Đảng… nên 19 điều cấm này là chồng chéo”(!) Họ viện dẫn các vụ án AVG, Việt Á…để phủ nhận “những quy định không có tính thực tiễn” và “đó là một sự trình diễn, với mục đích cho dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản hoạt động rất gắt gao, nghiêm ngặt, và có đầy đủ các tiêu chí nhằm dựng xây một chính đảng trong sạch” (!).

Theo cây viết Minh Quân chỉ ra rằng, đây là một nhận định hồ đồ, cố tình bóp méo, xuyên tạc Hướng dẫn số 25. Thực tế cho thấy, Hướng dẫn trên đã nêu 19 hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống là cần thiết, cấp thiết, nhằm chỉ rõ những nội dung cụ thể để mọi cán bộ, đảng viên biết, phòng tránh. Ví dụ như, các hành vi:  lợi dụng việc cưới, việc tang… để vụ lợi hoặc đem lại lợi ích riêng cho bản thân, gia đình; nói, viết, thực hiện không đúng chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng, không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc; bao che, giấu giếm vi phạm, khuyết điểm của bản thân, người khác hoặc của tổ chức; thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền; không chấp hành sự phân công của tổ chức, kén chọn chức danh, vị trí công tác,… Cùng với đó, những hành vi: lợi dụng công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết để trục lợi; cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng thông tin, tài liệu bí mật của Đảng, Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; vu cáo, bịa đặt những nội dung liên quan đến vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; tùy tiện quy kết về tội danh, mức án trước khi tòa án ra phán quyết,… Hay là các hành vi: người tư duy nhiệm kỳ, cơ hội, vụ lợi, lạm quyền, lộng quyền, chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên tập thể; bao che tham nhũng, tiêu cực; chạy chức, chạy quyền; kê khai tài sản không trung thực; nhập quốc tịch nước ngoài; tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc rửa tiền, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài; mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định,… Đó là những hành vi tiêu cực, mọi cán bộ, đảng viên nhất thiết không được làm.

Không chỉ có vậy, Hướng dẫn còn làm rõ một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực theo Quy định số 32-QĐ/TW, ngày 16/9/2021 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương; phạm vi, cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực. Theo đó, Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, liên quan đến nhiều bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; liên quan đến cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ chức vụ, chức danh tổng cục trưởng, phó tổng cục trưởng và tương đương. Các vụ việc tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội; có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình tiến hành tố tụng có thể làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử vụ án, xử lý vụ việc; các vụ án tiêu cực đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị xem xét lại, gây bức xúc trong dư luận xã hội cũng do Ban Chỉ đạo Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý. Ban Nội chính Trung ương trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giao. Đồng thời, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp khác được dư luận xã hội quan tâm mà quá trình xử lý có khó khăn, vướng mắc kéo dài hoặc các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương và cấp ủy địa phương còn có quan điểm khác nhau hoặc các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp,… Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương; liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý. Đồng thời, trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm do Ban Chỉ đạo Trung ương, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương giao hoặc được các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương đề nghị tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Các vụ án, vụ việc tiêu cực khác dư luận xã hội quan tâm mà các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương còn có quan điểm khác nhau; các vụ án tiêu cực đã có bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật nhưng có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị xem xét lại, dư luận xã hội quan tâm cũng sẽ do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi, chỉ đạo xử lý.

Việc Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực  ban hành Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW là hết sức cần thiết, nhằm hoàn thiện các quy định của Đảng; làm cho mọi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị Việt Nam nhận rõ những hành vi tiêu cực để phòng, tránh. Đồng thời, thể hiện quyết tâm chính trị, hành động quyết liệt, công minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong phòng chống tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, giáo dục, rèn luyện đức tính liêm khiết, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sự ra đời của Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là công việc tất yếu, cấp thiết, mang tính khoa học, thực tiễn và có hiệu lực, hiệu quả, được các tổ chức đảng, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân Việt Nam. Và đó cũng là nhằm khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục tiêu nào khác là vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

Có thể thấy, không chỉ Hướng dẫn 25, bất kỳ văn bản, quy định nào nhằm xiết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên nhằm làm trong sạch tổ chức đảng, họ đều tìm cách chống phá, đả kích, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận. Càng ngẫm càng thấy, đánh giá của Tổng Bí thư về những chuyên gia “đâm bị thóc, chọc bị gạo” này không sai chút nào: phàm những gì ta làm tốt họ đều chống!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *