Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
75192

Chiêu trò lợi dụng Nghị quyết “vô thưởng vô phạt” của Hạ viện Mỹ xuyên tạc, chống phá Đảng, chế độ ta

Việc Hạ viện Mỹ đã thông qua Nghị quyết H.Con.Res 9 “Lên án sự khủng khiếp của chủ nghĩa xã hội (CNXH)” ngày 02-02-2023 với thông điệp: bản Nghị quyết “không mang tính ràng buộc” mà chủ yếu tập trung chỉ trích CNXH, lấy “những ví dụ cụ thể trong lịch sử về CNXH” ở Liên Xô, Đông Âu, để xuyên tạc và cáo buộc CNXH đã tạo ra sự “tập quyền, chuyên chế và thúc đẩy hình thành các chế độ Cộng sản, độc tài và chuyên chế”.

Bản Nghị quyết này quy kết CNXH là nguyên nhân sinh ra các nạn đói, giết người, kìm hãm sự phát triển của lịch sử” và đổi lỗi do chủ nghĩa Mác – Lênin”, “các Đảng Cộng sản và các nhà lãnh đạo CNXH”, đúng đầu là Lênin, Xtalin ở Nga, Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, Phi đen Catxrô ở Cu Ba, Kim Nhật Thành ở Triều Tiên…đã gây nên. Đồng thời bác bỏ mọi giá trị, các nguyên tắc nền tảng của CNXH là các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đồng thời, kiên quyết phản đối việc thực hiện các chính sách của CNXH trên thế giới; sự tồn tại của CNXH hiện nay.

Sự xuất hiện của Nghị quyết H.Con.Res 9 nêu trên, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN ở nước ta như “cá gặp nước”. Họ đã triệt để lợi dụng quan điểm thù địch đối với CNXH, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin của nó để phủ nhận lý luận về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta, chống phá, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Chúng ta không lạ gì chiêu trò theo đuôi phương Tây của các thế lực thù địch, phản động. Các luận điệu xảo trá để “té nước theo mưa”, công kích, bài xích, chống đối Đảng ta, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam do Đảng ta lãnh đạo nhằm lái nước ta đi theo con đường TBCN bằng cách phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta, bằng cách nêu sai lầm của Đảng Cộng sản Liên Xô với lời lẽ vô căn cứ, rằng những người cộng sản Liên Xô đã “tự thú nhận sai lầm của họ về đường lối chính trị” dẫn đến sụp đổ của CNXH là do quá tin vào chủ nghĩa Mác – Lênin”, từ đó, họ đòi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin và đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào “bảo tàng lịch sử”.

Từ năm 2021 đến nay, các nghị sĩ Mỹ đã đề xuất 5 dự thảo nghị quyết lên án CNXH, song duy nhất chỉ có Nghị quyết H.Con.Res 9 được Hạ viện Mỹ chính thức thông qua. Tuy nó chỉ mang “tính biểu tượng”, “không ràng buộc” và không đề cập trực tiếp đến Việt Nam, song việc chỉ trích cực đoan đối với CNXH, phủ nhận hệ giá trị tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin đã tạo ra dư luận xấu về CNXH.

Như chúng ta đã biết: chủ nghĩa Mác – Lênin là thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học, cách mạng, “công cụ nhận thức” vĩ đại để nhận thức và cải tạo thế giới vì sự tiến bộ xã hội; là hạt nhân lý luận của hệ tư tưởng giai cấp công nhân và là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.

Việc họ là phủ nhận lý luận về CNXH, đường lối đổi mới của Đảng và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam bằng viện dẫn mô hình Xô viết ở Liên Xô, Đông Âu cũ kỹ, lỗi thời nên sụp đổ, giả giọng khuyên Đảng ta là “cứ lý thuyết nào đúng, có lợi cho dân tộc thì theo”; hay bày ra cái gọi là “tâm thư”, “kiến nghị tâm huyết” với Đảng, Nhà nước đề xuất giải pháp “sửa lại chủ nghĩa Mác – Lênin” cho phù hợp với thời thế và thực tế Việt Nam hiện đại, thoạt nghe có vẻ hấp dẫn. Song, suy xét kỹ lưỡng, nhìn nhận khách quan, toàn diện, nó hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu, con đường, lẽ sống mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Vậy có khi nào chúng ta tự hỏi, tại sao họ lại ra sức chống phá chủ nghĩa Mác – Lênin, chống phá CNXH quyết liệt như vậy? Hẳn là họ ý thức rất rõ sức sống mãnh liệt cũng như sự nguy hiểm của chủ nghĩa Mác – Lênin đối với sự tồn tại, phát triển và lợi ích của họ. Hẳn là những người này hiểu rằng, chừng nào còn chủ nghĩa Mác – Lênin thì chừng ấy còn có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, còn có CNXH, còn có cuộc đấu tranh của giai cấp và còn là hình mẫu cổ vũ cho những dân tộc, những tầng lớp bị áp bức, bóc lột, đe dọa đến sự sinh tồn của họ. Để duy trì sự tồn tại của mình họ không thể ngồi im, nhìn sự “chết dần, chết mòn” bởi uy tín và vai trò ngày càng tăng lên của Đảng Cộng sản, ưu thế và sức mạnh vô địch của CNXH. Để cứu lấy mình, buộc họ phải dùng các biện pháp, mọi thủ đoạn có thể để chống phá, hạ bệ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xóa bỏ CNXH ở Việt Nam.

Thực tiễn phát triển vượt bậc của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, dựa trên nền tảng lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là minh chứng hùng hồn cho sự lựa chọn đúng đắn này.

Việc kiếm cớ, theo đuôi, viện dẫn và làm theo Nghị quyết H.Con.Res 9 “Lên án sự khủng khiếp của CNXH) của Mỹ và phương Tây để xuyên tạc bản chất của CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, đương nhiên, họ đã rơi vào chủ nghĩa cá nhân, là làm trái với chủ nghĩa nhân đạo hiện thực, là đi ngược lại lợi ích của dân tộc Việt Nam.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *