Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
28921

Việt Nam là thành viên của những công ước nhân quyền quốc tế nào?

Việt Nam là thành viên của 7/9 công ước quốc tế chủ chốt về quyền con người, gồm: Công ước về các quyền dân sự và chính trị; Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; Công ước về Quyền Trẻ em; Công ước về quyền của người khuyết tật; Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Hiện, đang tiếp tục xem xét khả năng gia nhập Công ước về người mất tích cưỡng bức và Công ước về quyền của người lao động di cư và thành viên gia đình họ.

Việt Nam tham dự hội nghị về nhân quyền của Liên hiệp quốc

Đến nay, Việt Nam đã soạn thảo và đệ trình các báo cáo quốc gia lên các Ủy ban công ước, cụ thể: Báo cáo quốc gia thực thi Công ước về quyền Dân sự chính trị; Báo cáo Công ước về quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; Báo cáo Công ước chống mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ; Báo cáo Công ước về Quyền trẻ em; Báo cáo đầu tiên theo Công ước về Quyền của Người khuyết tật và Báo cáo đầu tiên thực hiện Công ước Chống tra tấn (2018) và dự kiến gửi Báo cáo quốc gia thực hiện Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc vào Quý IV/2018.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đã tham gia nhiều điều ước quốc tế khác có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ quyền con người và luật nhân đạo quốc tế, cũng như các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) liên quan đến việc đảm bảo quyền của người lao động. Từ năm 1992, Việt Nam đã gia nhập 21 công ước của ILO, trong đó có 5 công ước cơ bản của ILO, bao gồm Công ước số 29, 100, 111, 138 và 182. Với 3 công ước cơ bản còn lại của ILO, công tác nghiên cứu đề xuất gia nhập Công ước 98 và Công ước 105 dự kiến hoàn tất vào năm 2019; đồng thời sẽ nghiên cứu khả năng tham gia Công ước 87 từ nay đến năm 2020. Bên cạnh dó, Việt Nam dự kiến hoàn tất hồ sơ trong năm 2018 về xem xét khả năng gia nhập Công ước số 88 về Tổ chức dịch vụ việc làm và Công ước 159 về Phục hồi chức năng nghề nghiệp và việc làm cho người khuyết tật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *