Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
33594

Viện kiểm sát có vai trò như thế nào trong bảo vệ quyền con người? – Bài 2

Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giai đoạn truy tố, Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không làm oan người vô tội. Viện Kiểm sát nhân dân có thẩm quyền: Quyết định áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, các biện pháp khác hạn chế quyền con người, quyền công dân theo quy định của luật.

Trong giai đoạn này, để bảo vệ, bảo đảm quyền con người, phòng ngừa và khắc phục những sai lầm có thể xảy ra, bảo vệ quyền và lợi ích của bị cáo trước khi xét xử, Viện Kiểm sát nhân dân có thể gặp bị cáo để hỏi cung đối với những trường hợp: vụ án có bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất, vụ án có bị cáo mà kiểm sát viên đề nghị xử phạt tù chung thân hoặc tử hình, lời khai của các bị cáo trong vụ án có mâu thuẫn, bị cáo kêu oan hoặc những trường hợp Viện Kiểm sát thấy cần thiết.

– Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử vụ án hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ và thẩm quyền: Công bố cáo trạng hoặc quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn, quyết định khác về việc buộc tội đối với bị cáo tại phiên tòa; xét hỏi, luận tội, tranh luận, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án tại phiên tòa; kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc buộc tội theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự…

– Thực hiện thẩm quyền trong hoạt động kiểm sát tạm giữ,
tạm giam

Kiểm sát công tác tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo: việc tạm giữ, tạm giam phải theo đúng quy định của pháp luật; chế độ tạm giữ, tạm giam, quản lý được chấp hành nghiêm chỉnh; tính mạng, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam và các quyền và lợi ích hợp pháp khác của họ phải được tôn trọng.

– Thực hiện thẩm quyền trong hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự

Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến việc thi hành án nhằm đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành đúng quy định pháp luật, đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, bảo đảm các quyền con người của người bị kết án không bị vi phạm, quyền và nhân phẩm của họ được tôn trọng.

– Thực hiện thẩm quyền trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật

Viện Kiểm sát nhân dân kiểm sát việc trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu; kiểm sát việc thụ lý, giải quyết vụ án, vụ việc; thu thập tài liệu, chứng cứ trong trường hợp pháp luật quy định; tham gia phiên tòa, phiên họp, phát biểu quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân về việc giải quyết vụ án, vụ việc theo quy định của pháp luật. Kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; kiểm sát hoạt động tố tụng của người tham gia tố tụng; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xử lý nghiêm minh người tham gia tố tụng vi phạm pháp luật; kháng nghị, kiến nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kiến nghị, yêu cầu Tòa án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tố tụng.

Việc kiểm sát này nhằm bảo đảm các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động được giải quyết đúng theo pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, công dân và các bên trong vụ án.

– Thực hiện thẩm quyền đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

+ Giải quyết các khiếu nại bao gồm: khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của thủ trưởng cơ quan điều tra; kết quả giải quyết khiếu nại của thủ trưởng cơ quan điều tra đối với quyết định, hành vi tố tụng của điều tra viên, phó thủ trưởng cơ quan điều tra; khiếu nại hành vi, quyết định tố tụng của người có thẩm quyền thuộc cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; khiếu nại trong hoạt động tạm giữ, tạm giam; khiếu nại hành vi, quyết định quản lý, giáo dục phạm nhân của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; khiếu nại khác theo quy định của pháp luật.

+ Giải quyết tố cáo bao gồm: tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động của người có thẩm quyền tiến hành một số hoạt động điều tra; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người có thẩm quyền trong việc bắt, tạm giữ, tạm giam; tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của người được giao quản lý, giáo dục phạm nhân; tố cáo khác theo quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *