Nghỉ hưu sớm trước 10 năm cần điều kiện như thế nào?

Nghỉ hưu sớm trước 10 năm cần điều kiện như thế nào?

Nhiều độc giả thắc mắc nghỉ hưu sớm trước 10 năm cần điều kiện như thế nào?

Nghỉ hưu sớm trước 10 năm cần điều kiện như thế nào?
Những điều kiện đẻ nghỉ hưu sớm

Trong một số trường hợp, người lao động được nghỉ hưu sớm 10 năm (nam đủ 50 tuổi 3 tháng, nữ đủ 45 tuổi 4 tháng). Theo đó có 5 trường hợp gồm:

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ… được nghỉ hưu trước 10 tuổi nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

+ Có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

+ Có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước 1.1.2021.

– Người bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì được về hưu hưởng lương trước tối đa 10 tuổi.

– Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân…

Nhân quyền Việt Nam

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *