Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
40093

Có phải Đảng không chịu sửa đổi, đổi mới?

 

Lợi dụng số phận long đong, vất vả của một trí thức mới qua đời tên là Lê Xuân Thiết, cây bút chống cộng quen thuộc của trang Đàn Chim Việt là Tưởng Năng Tiến xuyên tạc rằng Đảng không chịu tiếp thu ý kiến góp ý của đội ngũ trí thức không chịu sửa đổi, cải cách, đổi mới gì cả: “Điều không may là “tấn bi kịch lớn” hơn của nhiều vị thức giả (trong cũng như ngoài nước) thì vẫn còn nguyên. Họ vẫn nhiệt tình và đều đặn kiến nghị hay góp ý để sửa đổi bộ máy hành chánh, cải cách kinh tế, cải tổ giáo dục… mà không biết rằng Đảng chả hề muốn cải sửa gì ráo trọi” nhằm kích động, bôi nhọ những trí thức trong nước “Thấy Đảng sai mà vẫn im lặng phục tùng mới là chống Đảng!”.

Vậy, có đúng Đảng Cộng sản Việt Nam không tôn trọng ý kiến góp ý của giới trí thức và không chịu sửa đổi, cải tổ, đổi mới gì cả không? Đây rõ ràng luận điệu xuyên tạc, phủ nhận sự trân trọng, tiếp thu ý kiến góp ý của trí thức nói riêng, các tầng lớp nhân dân nói chung trong xây dựng đường lối, chính sách cũng như phủ nhận nỗ lực không ngừng cải cách, sửa đổi để hoàn thiện mình của Đảng, hòng chia rẽ, kích động giới trí thức bất mãn, chống phá Đảng, chế độ.

Thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một quá trình đổi mới quan trọng từ năm 1986. Đây là một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn trong tiến trình phát triển của Việt Nam. Đường lối đổi mới được đề ra bởi Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiếp tục được hoàn thiện và phát triển ở các đại hội tiếp theo.

Mục đích của Đổi mới là tìm kiếm con đường phát triển xã hội chủ nghĩa phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam. Điều đó bao gồm việc thay đổi những khía cạnh chưa phù hợp, chứ không phải thay đổi mục tiêu và lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Nói “đổi mới nhưng không đổi màu” cũng có ý nghĩa như thế! Đổi mới để không ngừng mở rộng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, đồng thời tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề kinh tế và xã hội.

Trước Đổi mới, Việt Nam đã trải qua hơn 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội trên phạm vi cả nước (1975 – 1986). Kinh tế nước ta mang đậm bản sắc nông dân – nông nghiệp, nhưng lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Mô hình phát triển kế hoạch hóa tập trung cũng có những khiếm khuyết lớn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển đấ nước thời kỳ mới – thời kỳ hòa bình xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Đổi mới đã giúp Việt Nam vượt qua khủng hoảng kinh tế – xã hội và mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

Việc đổi mới không chỉ là sự thay đổi về kinh tế, mà còn liên quan đến tổ chức, cán bộ, phong cách lãnh đạo, và nhiều khía cạnh khác của đời sống xã hội. Đổi mới đã giúp Việt Nam chuyển từ chế độ “quan liêu bao cấp” sang cơ chế thị trường, và ngày nay đường lối này vẫn được tiếp tục duy trì thực hiện.

Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một quá trình đổi mới quan trọng để phát triển đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc sống và thời đại.

Cụ thể trên các mặt như sau:

Về mặt kinh tế, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một loạt các biện pháp đổi mới và cải cách kinh tế từ những năm 1980, với chính sách Đổi mới và mở cửa. Những chính sách này đã mang lại những thay đổi lớn trong cách quản lý kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, và tạo điều kiện cho tăng trưởng kinh tế nhanh chóng.

Về mặt chính trị và xã hội, mặc dù chưa có các biến động lớn trong cơ cấu chính trị, vì được Đảng thực hiện một cách vững chắc, thận trọng, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện một số cải cách trong quản lý chính trị và xã hội. Đó là việc tối ưu hóa tổ chức hành chính, tăng cường quyền lợi của người lao động, và cải thiện dịch vụ công, như một cửa, một cửa liên thông, trực tuyến, dịch vụ công cả ở cấp độ quốc gia…

Đặc biệt, trong môi trường biến động và thách thức từ bên ngoài, Đảng Cộng sản Việt Nam đã phải thích ứng và điều chỉnh chính sách để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế và xã hội. Điều này bao gồm việc tham gia vào các thỏa thuận thương mại quốc tế, thúc đẩy cải cách hệ thống pháp luật, và thực hiện các biện pháp để giải quyết các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu và an sinh xã hội… nhằm hòa nhập, nhịp bước cùng với cộng đồng quốc tế.

Nhờ không ngừng đổi mới, không ngừng mở rộng các hình thức dân chủ để lắng nghe ý kiến của người dân trên mọi mặt mà Việt Nam mới thay da đổi thịt được như hiện nay, được thế giới ghi nhận. Còn những kẻ như Tưởng Năng Tiến hay trang mạng quy tụ cá nhân phản động như Đàn Chim Việt mưu đồ phủ nhận mọi nỗ lực cải cách, đổi mới cũng như thành tựu đạt được, đánh đồng đổi mới với thay đổi chế độ chính trị và đi theo giá trị dân chủ kiểu phương Tây là dã tâm đen tối!

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *