Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
91471

Thời cơ để thực hiện mưu đồ chính trị??

Hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch, phản động ráo riết tiến hành các hoạt động chống phá, coi đây là thời cơ để thực hiện mưu đồ chính trị!

Một trong những chiêu trò, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động là triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tuyên truyền chống phá. Từ bên ngoài, họ tăng cường nuôi dưỡng, kích động, hà hơi, tiếp sức cho các khuynh hướng đi ngược lại mục tiêu lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. Họ cho rằng muốn xóa Đảng Cộng sản Việt Nam thì phải loại bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bởi đó là nền tảng tư tưởng, định hướng mọi hoạt động của Đảng và đời sống xã hội Việt Nam.

Thông qua mạng xã hội, các trang web và một số tờ báo mạng thiếu thiện chí với Việt Nam, các nhóm phản động ở nước ngoài tăng cường kết nối với những phần tử cơ hội chính trị trong nước tuyên truyền xuyên tạc, tác động nhằm “nắn dòng dư luận”, làm chệch hướng mục tiêu cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng ta hướng theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Một đề tài được các thế lực thù địch, phản động luận bàn nhiều xưa nay là công kích, xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Chủ đề này càng được tập trung khai thác trước các kỳ Đại hội Đảng, và Đại hội XIII của Đảng không là ngoại lệ. Trước thềm Đại hội XIII, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, các thế lực thù địch, phản động móc nối, lôi kéo và sử dụng những phần tử cơ hội chính trị, thoái hóa, biến chất ngay trong nội bộ ta, núp dưới vỏ bọc “đóng góp” vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng để bóp méo sự thật, công kích, chống phá ta dưới nhiều hình thức.

Đáng lưu ý là những bức “thư ngỏ”, “thư trao đổi”; “thư góp ý”…mang tư tưởng, quan điểm sai trái, lệch lạc, do một số người soạn thảo rồi giao cho một nhân vật đứng tên gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Nếu chỉ lướt qua những bức thư kiểu ấy họ ta dễ lầm tưởng đó là những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, mang tính xây dựng. Nhưng soi vào thực tiễn mới thấy thực chất đó là những giọng điệu sai trái và cực kỳ nguy hiểm nhằm phủ nhận bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn; cố tình bóp méo lịch sử, xuyên tạc tình hình đất nước; làm lu mờ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, thổi phồng những tồn tại, hạn chế của Đảng và Nhà nước trong quá trình lãnh đạo, điều hành đất nước… nhằm mục tiêu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng.

Các thế lực thù địch đang muốn tạo ra trong nội bộ Việt Nam, trước hết là trong đội ngũ cán bộ, đảng viên một “khoảng trống” về tư tưởng chính trị hòng thay dần bằng một hệ tư tưởng mới – tư tưởng dân chủ tư sản. Với cái nhìn chủ quan, phiến diện, một mặt, ra sức tô vẽ, ca ngợi xã hội dân chủ tư sản, mặt khác họ quy kết rằng nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế của đất nước là do bản chất chế độ; do “mất dân chủ”, yếu kém về năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Họ xuyên tạc rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, lạc hậu, không còn phù hợp với thực tiễn; lựa chọn con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội là sai lầm của Việt Nam và muốn khắc phục những yếu kém ấy, muốn có nền dân chủ thực sự, muốn đưa đất nước phát triển nhanh hơn thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; từ bỏ mục tiêu, con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ bỏ vai trò cầm quyền duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cho rằng Đại hội XIII là thời cơ để Đảng ta sửa sai, để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

          Công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng ta là công việc có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội, đưa nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống. Một mặt, họ tung tin thất thiệt, bịa đặt, thêu dệt thông tin đời tư nhằm nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đồng chí cán bộ chủ chốt, nhằm gây nhiễu loạn thông tin, kích động, gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ ta. Mặt khác, họ bịa đặt, suy diễn, dựng chuyện các phe cánh “đấu đá”,“triệt hạ” lẫn nhau ở các kỳ đại hội trước, rồi hồ đồ phán rằng: Đại hội XIII cũng thế. Một vài trang mạng nước ngoài xuyên tạc Đại hội XIII là nơi để đấu đá giữa hai nhóm “cải cách” và “bảo thủ”…

Lợi dụng việc Đảng, Nhà nước ta đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo tinh thần “không có vùng cấm”; xử lý nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật Nhà nước để bóp méo, xuyên tạc đó là cuộc “thanh trừng nội bộ”, “trả thù lẫn nhau” giữa các cá nhân, phe nhóm… Từ những thông tin cóp nhặt ngoài luồng, họ “dựng lên” danh sách các đồng chí nhiều khả năng giữ các trọng trách Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị… rồi đem ra bình phẩm, phán xét, so sánh. Họ còn trắng trợn dựng chuyện, suy diễn cho rằng người này, người kia thuộc phe cánh nào, là anh em, con cháu của ai… để rồi nói bừa rằng công tác nhân sự của Đảng ta là thiếu dân chủ, không minh bạch, bị thao túng, áp đặt nên không vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà vì “lợi ích nhóm”… Đặc biệt nguy hiểm hơn, họ còn tung tin rằng công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam có sự can thiệp của thế lực từ bên ngoài…

Để chủ động đấu tranh ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, mỗi cán bộ Đảng viên phải nghiêm túc quán triệt Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự…

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *