Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
22620

Xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn từ ngông cuồng, láo xược!

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh – Người khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được UNESCO vinh danh “Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới”. Với hình tượng và di sản của Người để lại, dễ hiểu, luôn là cái gai cần nhổ trong mắt những kẻ ảo tưởng lật đổ Đảng và chế độ ta. Chúng đã thẳng thừng tuyên bố: “muốn thoát cộng, phải thoát Hồ”, liên tục dấy lên trào lưu bôi nhọ, bôi lem nhằm “hạ bệ lãnh tụ”

Mới đây dưới danh nghĩa “Đôi điều phải quấy với anh Châu Đoàn” kẻ có bút danh Huỳnh Hậu đã dùng những ngôn từ xấc xược để xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm và bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh với giọng điệu kiểu “Ông Hồ Chí Minh quả thật là lãnh tụ, vì nếu ông không làm lãnh tụ thì làm sao ông có thể điều động tập đoàn tay sai phá nát đất nước Việt Nam, đưa dân tộc vào vòng nô lệ được như ngày nay?”.

Thử lý giải nguyên nhân khiến những kẻ đã và đang tìm đủ mọi cách hạ bệ thần tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam ?.

Thứ nhất, sau chặng đường bôn ba tìm đường cứu nước, chứng kiến Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc thực dân là cội nguồn mọi đau khổ của công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở các nước thuộc địa. Người đã bắt gặp ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và đã xác định con đường cứu nước muốn thành công phải kết hợp phong trào giải phóng dân tộc và phong trào công nhân quốc tế.

Thứ hai, từ ngày 03/02/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng nước ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vang dội trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 lật đổ ách thống trị gần 100 năm của thực dân Pháp và triều đình phong kiến, lập nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Ngày 02/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là thắng lợi của cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần làm sụp đổ chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới.

Thứ ba, ngày 02/9/1969 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vĩnh biệt chúng ta và để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bản Di chúc mang tầm tư tưởng và trí tuệ của thời đại. Thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 55 năm qua cách mạng Việt Nam đã không ngừng tiến lên giành được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Những kẻ như Huỳnh Hậu với thái độ ngông cuồng, láo xược luôn tìm cách xúc phạm, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh chính là những kẻ là có tội với nhân dân Việt Nam, là kẻ thù của dân tộc Việt Nam!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *