Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
10772

Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành đã trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật và nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020; cho ý kiến 6 dự án luật khác.

Các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 410 văn bản quy phạm pháp luật; các địa phương ban hành hơn 2.800 văn bản quy phạm pháp luật.

Trình Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật - Ảnh 1.

Quốc hội thông qua thông qua 10 Luật.

Thể chế trong các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật mới được Quốc hội thông qua sẽ góp phần tạo cơ sở quan trọng để tiếp tục xây dựng, hệ thống pháp luật nước ta trong giai đoạn tới. Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành giúp Chính phủ trình Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp với nhiều điểm mới quan trọng; phối hợp với các cơ quan xây dựng, trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Bộ Tư pháp đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản. Trong đó đáng chú ý là Nghị định số 08 về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại; Nghị định số 16 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch; Nghị định số 19 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 32 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, tạo cơ sở thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ này trong thời gian tới; Nghị định Số 33 Sửa đổi Nghị định 62/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự để tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác Thi hành án dân sự và ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền

Trong 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã tổ chức thẩm định 164 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hơn 2.800 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra theo thẩm quyền hơn 4.500 văn bản quy phạm pháp luật. Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành đã tập trung nguồn lực thực hiện rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, cơ quan ngang bộ theo Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

VÂN KHÁNH

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *