Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
18203

Đòi Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC: Hành động vô lối của ông Phil Robertson!

 

Phil Robertson – Phó Giám đốc phụ trách Ban Á châu của tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) – một nhân vật thường xuyên có định kiến, thiếu thiện chí với Việt Nam lại vừa kêu gọi, thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Đưa Việt Nam vào danh sách các “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo, với lý do là liên tục can thiệp và phá hoại việc thực hành quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của các nhóm tôn giáo và giáo phái độc lập… Cần phải nói ngay rằng, đưa ra luận điệu trên chứng tỏ ông Phil Robertson không hiểu hoặc cố tình không hiểu về tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.

Tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền nhân thân cơ bản của con người. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cũng như quản lý xã hội, điều hành đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm đến tín ngưỡng, tôn giáo và có chính sách tín ngưỡng, tôn giáo đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn của cách mạng. Ngay từ Hiến pháp đầu tiên năm 1946 sau khi Việt Nam giành được độc lập đã nêu rõ: “Mọi công dân có quyền tự do tín ngưỡng”. Sau khi đất nước thống nhất, Hiến pháp năm 1980 đã ghi: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Không ai được lợi dụng tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước” (Điều 80). Các Hiến pháp sửa đổi sau này, như Hiến pháp 1992, 2013 đều tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc tôn trọng, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Đặc biệt, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời kỳ đổi mới, đáp ứng đầy đủ hơn nguyện vọng và nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh của nhân dân và bảo đảm sự tương thích với các văn bản pháp lý quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. Sự ra đời của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 đã chứng tỏ Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và quyết tâm phấn đấu bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

Cũng như mọi quốc gia trên thế giới, các tôn giáo ở Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Nhà nước Việt Nam không cho phép bất kỳ tôn giáo nào được đứng ngoài luật pháp, đứng ngoài dân tộc, đứng trên lợi ích quốc gia. Các tôn giáo, tổ chức tôn giáo muốn hoạt động tại Việt Nam đều phải được Nhà nước công nhận. Tại Việt Nam không bao giờ có chuyện “đàn áp tôn giáo” hay “vi phạm tự do tôn giáo”. Việt Nam hiện có 16 tôn giáo, 43 tổ chức tôn giáo được công nhận tư cách pháp nhân. Ở Việt Nam không có cái gọi là “nhóm tôn giáo độc lập”, “giáo phái độc lập”. Những nhóm người mà ông Phil Robertson gọi là “nhóm tôn giáo”, “giáo phái độc lập” và cho rằng bị “can thiệp và phá hoại” vì thực hiện quyền tự do tôn giáo, họ không thuộc các tôn giáo, tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước Việt Nam cấp phép. Mọi hoạt động của họ trên đất nước Việt Nam là trái pháp luật. Thực chất những nhóm người này đã lợi dụng, đội lốt tôn giáo để làm chính trị phục vụ cho các thế lực bên ngoài, hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam chứ không phải là chăm lo tới đời sống của giáo dân, tín đồ. Những hành vi đó là vi phạm pháp luật Việt Nam và đương nhiên họ phải bị các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý theo đúng quy định. Đó là việc làm cần thiết, chính đáng, hợp pháp nhằm bảo vệ an ninh trật tự, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, trong đó có giáo dân, tín đồ.

Hành động của ông Phil Robertson như đã nêu không nhằm mục đích gì khác là tiếp tục bao che, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân thù địch xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Thực tế đời sống tôn giáo ở Việt Nam đã bác bỏ hoàn toàn những phát biểu hồ đồ của ông Phil Robertson. Hành động kêu gọi, thúc giục Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách các “Quốc gia cần quan tâm đặc biệt” về tự do tôn giáo của ông Phil Robertson là vô lối và không thể chấp nhận./.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *