Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
15653

Vai trò của Hội đồng kinh tế, xã hội trong bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền

 

Trả lời: Hội đồng kinh tế, xã hội (ECOSOC) là cơ quan chính của LHQ, có vai trò quan trọng trong tất cả các hoạt động nhân quyền. ECOSOC gồm 54 nước thành viên, do ĐHĐ bầu ra.

ECOSOC đã lập ra Ủy ban Nhân quyền (hiện nay đã được thay thế bởi Hội đồng Nhân quyền và không còn thuộc ECOSOC), Ủy ban về vị thế của phụ nữ và Ủy ban ngăn ngừa tội ác và tư pháp hình sự. Những cơ quan này có chức năng nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ máy, các chương trình, hoạt động, soạn thảo các văn kiện và giám sát thực hiện các văn kiện quốc tế về nhân quyền.

Hội đồng kinh tế, xã hội (ECOSOC)

ECOSOC còn có chức năng điều hành cơ chế hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kinh tế và xã hội, mà một trong những mục tiêu của cơ chế này là thúc đẩy tôn trọng và tuân thủ các quyền và tự do cơ bản của con người trên phạm vi toàn cầu. Cơ chế này gồm nhiều cơ quan, tổ chức liên chính phủ thuộc LHQ như Văn phòng Cao ủy LHQ về người tỵ nạn (UNHCR), UNDP, UNICEF, ILO, Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO), UNESCO, WHO, …

ECOSOC là cơ quan chính tổ chức hoạt động nghiên cứu, soạn thảo các văn kiện quốc tế về quyền con người để trình lên ĐHĐ. ECOSOC cũng có quyền thông qua các nghị quyết về nhân quyền liên quan đến chức năng, thẩm quyền của mình.

ECOSOC đã thiết lập và điều hành việc thực hiện những thủ tục giám sát quan trọng về quyền con người, trong đó có thủ tục 1503. Ngoài ra, ECOSOC là cơ quan đã thiết lập Ủy ban Công ước ICESR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *