Họp báo giới thiệu về Chương trình.

Chiều 23/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo giới thiệu Chương trình Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, năm 2023.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lai Châu chủ trì, phối hợp với các tỉnh có các dân tộc có số dân dưới 10.000 người sinh sống sẽ tổ chức Ngày hội với chủ đề “Bảo tồn, phát huy và lan tỏa bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc rất ít người”.

Ngày hội diễn ra từ ngày 3 đến 5/11/2023 tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng đồng bào các dân tộc 11 tỉnh (Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Quảng Bình và Kon Tum) và sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương.

Ngoài phần lễ, Ngày hội sẽ diễn ra những hoạt động văn hóa sôi nổi, giới thiệu văn hóa đặc trưng của các dân tộc có số dân dưới 10.000 người như: Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người; liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc có số dân dưới 10.000 người.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ có không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm văn hóa đặc trưng; trình diễn nghề thủ công truyền thống; trưng bày, giới thiệu trang phục truyền thống của 14 dân tộc có số dân dưới 10.000 người; giao lưu văn nghệ Việt-Trung.

Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao truyền thống như kéo co, bắn nỏ và đẩy gậy cũng được tổ chức để người dân và du khách cùng tham gia.

Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc thông tin về Ngày hội.

Trong dịp này, tỉnh Lai Châu cũng tổ chức Tuần Du lịch – Văn hóa Lai Châu năm 2023 bao gồm các hoạt động: Tổ chức chương trình Famtrip khảo sát và kết nối các doanh nghiệp lữ hành trong nước 3 tỉnh bắc Lào (Phông Sa Lỳ, U Đôm Xay, Luông Pha Băng) và Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và Tọa đàm đánh giá khả năng khai thác, phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh Lai Châu.

Tổ chức không gian trưng bày giới thiệu, quảng bá du lịch và sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; không gian trưng bày, quảng bá, giới thiệu và thưởng thức trà, quảng bá giới thiệu sâm, lan và sinh vật cảnh của Lai Châu.

Ngoài ra, còn có giải đua mô tô địa hình tỉnh Lai Châu mở rộng lần thứ I tại huyện Tân Uyên; tổ chức giải dù lượn đường trường PuTaLeng Việt Nam mở rộng lần thứ II; giải leo núi “Chinh phục đỉnh Tả Liên Sơn” mở rộng lần thứ I năm 2023.

Ban tổ chức Ngày hội cũng sẽ tổ chức “Gặp mặt các nghệ nhân tiêu biểu, người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và trao truyền văn hóa truyền thống của 14 dân tộc tham gia Ngày hội”.

Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần đầu tiên được tổ chức nhằm thực hiện chính sách đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc. Đồng thời tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc rất ít người, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ coi trọng ý thức dân tộc, có ý thức trong việc bảo vệ văn hóa truyền thống.

Đây cũng là dịp để lan tỏa, quảng bá bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc có số dân dưới 10.000 người tới bạn bè trong nước và quốc tế; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ban, bộ, ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước theo Nghị quyết số 33-NQ TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 đã đề ra./.