Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
28136

Ở Việt Nam quyền lợi của lao động nữ được đảm bảo như thế nào?

 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, lao động nữ (LĐN) được hưởng các quyền, đồng thời có nghĩa vụ như mọi lao động khác. Song, do đặc thù riêng về giới tính, nên LĐN được hưởng một số quyền lợi mang tính đặc thù về giới, như được bảo vệ danh dự, nhân phẩm; bình đẳng với lao động nam trong tuyển dụng và lao động sản xuất; ưu tiên về thời gian làm việc; đào tạo nghề dự phòng; những ưu đãi đặc biệt về điều kiện làm việc; một số quyền khi có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; một số quyền khác biệt so với các trường hợp thông thường khi chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ).

Để bảo đảm bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới, Đảng và Nhà nước thực hiện cam kết mạnh mẽ, thể hiện ở việc tham gia hàng loạt công ước quốc tế có liên quan và phản ánh ở hệ thống luật pháp, chính sách của quốc gia từ Hiến pháp đến các bộ luật, luật và văn bản dưới luật.

Từ đó, việc thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới cho LĐN là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Năm 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành kế hoạch triển khai về bình đẳng giới nhằm thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020.

Lao động nữ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng

Trong đó, tập trung triển khai các nội dung của chương trình hành động Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020, gắn với công tác vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ) nâng cao năng lực, trình độ, tạo việc làm ổn định, nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội; chăm lo tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CBCCVCLĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

 

Mục tiêu cụ thể của giai đoạn này là nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ tin học, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp nhằm tạo việc làm ổn định cho nữ CBCCVCLĐ, tăng tỷ lệ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý… Cùng với những chủ trương này, LĐLĐ thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và tổ chức các hoạt động chăm lo cho LĐN. Đây chính là điều kiện thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội mới cho LĐN trong lao động, việc làm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *