Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chiều ngày 11/3/2024, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh; đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), công tác đào, tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật. Viện có 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể được quy định tại Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức của Viện gồm 38 đơn vị trực thuộc (giảm 4 đơn vị so với giai đoạn trước), trong đó có 26 tổ chức khoa học và công nghệ công lập, 07 đơn vị sự nghiệp công lập khác và 05 đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Năm 2016, UNESCO đã công nhận và bảo trợ hai trung tâm quốc tế dạng II về Toán học và Vật lý tại Viện Toán học và Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm cung cấp những nền tảng chủ yếu, nâng cao năng lực khu vực và quốc tế trên các lĩnh vực khoa học cơ bản cũng như hỗ trợ nghiên cứu ở các nước ASEAN, tăng cường chia sẻ tri thức khoa học. Về đội ngũ cán bộ, tính đến 31/12/2023, Viện có 3.269 cán bộ, viên chức và người làm việc (gồm 2.108 biên chế, 1.161 hợp đồng), trong đó có 225 Giáo sư, Phó giáo sư (gồm 57 Giáo sư, 168 Phó Giáo sư); 913 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ; 800 thạc sĩ; 203 Nghiên cứu viên cao cấp và tương đương; 698 Nghiên cứu viên chính và tương đương tại các đơn vị trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ Trường Đại học KH&CN Hà Nội.

Trong những năm qua, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn là đơn vị dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và công nghệ, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, điều tra cơ bản và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành KHCN. Đặc biệt, 10 năm gần đây số lượng các công trình công bố quốc tế của Viện tăng trung bình hàng năm từ 15-25%. 5 năm liên tục gần đây Viện giữ vị trí thứ nhất về số lượng công bố quốc tế trong cả nước. 10 năm gần đây việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh tăng gấp 5 lần. Viện đã làm chủ trên 15 công nghệ lõi, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ năng lượng, môi trường, trong đó có những công trình phục vụ cho việc điều trị Covid-19. Năm 2020,2021, Viện được trao giải thưởng Dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong nhóm các tổ chức nghiên cứu của Chính phủ tại khu vực Nam Á và Đông Nam Á.

Hiện Viện có đối tác chiến lược là liên minh 42 cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu của các nước phát triển, thu hút nhiều sinh viên, học viên Việt Nam và các nước trên thế giới đến nghiên cứu và đào tạo. Viện cũng đã ký hợp tác với hơn 40 bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để ứng dụng các kết quả nghiên cứu, phát triển công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Tại buổi làm việc, đại diện các vụ, viện, đơn vị thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ban Tuyên giáo Trung ương đã phát biểu xoay quanh các vấn đề như: Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Viện; những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong Đảng bộ của Viện; việc phối hợp giữa Viện và Ban Tuyên giáo Trung ương…

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng và phát triển, với những thành tựu vẻ vang, rất đáng tự hào, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam luôn là cánh chim đầu đàn, giữ vị thế dẫn dắt trong công tác nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản, chuyển giao, đào tạo nguồn nhân lực KH&CN phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động của Viện gắn liền với tên tuổi của các nhà khoa học được Việt Nam và thế giới ngưỡng mộ như: Cố Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa; Cố Giáo sư Lê Văn Thiêm; Cố Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu; Cố Giáo sư Hoàng Tụy….

Trước những thời cơ và thách thức của thời kỳ mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu trong thời gian tới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cần tập trung hiện thực hóa mục tiêu phát triển Viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết của Đảng và Chiến lược của Chính phủ đã đề ra. Đặc biệt, đồng chí yêu cầu Viện tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII về lĩnh vực KH&CN, đổi mới sáng tạo, xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, nhà khoa học đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao quà lưu niệm tặng Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược Phát triển Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng nghiên cứu, phát triển, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn, tập trung vào các dự án lớn… Nâng cao chất lượng sản phẩm các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, các công trình công bố quốc tế.

Đặc biệt quan tâm đầu tư, ươm mầm, nuôi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực KH&CN chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt Chương trình thu hút nhà khoa học trẻ trình độ cao, đồng thời phát huy sự cống hiến, trí tuệ của các nhà khoa học đầu ngành đang công tác tại Viện. Tạo cơ chế, điều kiện để các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ, viên chức của Viện toàn tâm, toàn ý cống hiến và sáng tạo.

Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế về KH&CN và đổi mới sáng tạo. Tranh thủ các nguồn lực bên trong và bên ngoài, nhất là nguồn lực quốc tế cho phát triển KH&CN của Việt Nam. Chú trọng tiếp nhận và làm chủ các công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ lõi, công nghệ nguồn, công nghệ mũi nhọn, góp phần nâng cao tiềm lực, năng lực tự chủ của quốc gia.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng yêu cầu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo Viện, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức trong nghiên cứu KH&CN và đổi mới sáng tạo. Phát huy tinh thần, trách nhiệm cống hiến của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc…

Tăng cường phối hợp giữa Viện với các cơ quan, ban, ngành, hội liên ngành… nhằm nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác tư vấn, tham mưu, hiến kế cho Đảng, Nhà nước về KH&CN và đổi mới sáng tạo phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi thăm Trường Đại học KH&CN Hà Nội, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam./.