Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì buổi gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027.

Sáng 19/2, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã có buổi gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024-2027.

Chúc mừng các tân đại sứ, tổng lãnh sự vừa được bổ nhiệm, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức to lớn và vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã tin tưởng giao cho các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2024-2027.

Hiện nay, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức mới. Ở trong nước, sau nửa nhiệm kỳ Đại hội XIII, nước ta đã vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tạo nền tảng phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn. Về đối ngoại, trong năm 2023, các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại cấp cao diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục và tại nhiều diễn đàn, cơ chế đa phương quan trọng.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Theo đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, bối cảnh trên đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ rất mới cho lực lượng làm công tác đối ngoại nói chung và công tác thông tin đối ngoại nói riêng, đòi hỏi toàn lực lượng phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa để tận dụng tốt thời cơ; truyền tải được thông tin nhanh chóng, kịp thời định hướng tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước; thể hiện được thông điệp tích cực với bạn bè quốc tế; đồng thời, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tạo thuận lợi cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài với việc phát huy vai trò là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là điểm tựa của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; thể hiện được tinh thần nhân văn, trách nhiệm của quốc gia đối với những người con đất Việt.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác chính trị, tư tưởng của Đảng và công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và thông tin đối ngoại; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong nước để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Hỗ trợ các cơ quan báo chí trong nước mở rộng hợp tác với các cơ quan thông tấn báo chí quốc tế, thúc đẩy các phương thức hợp tác truyền thông, chủ động cung cấp, trao đổi thông tin, tích cực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, tiềm năng phát triển của Việt Nam đến bạn bè quốc tế;…

Chủ động nghiên cứu, tham mưu công tác thông tin, tuyên truyền về các vấn đề nóng, được dư luận quan tâm, nhằm ổn định tâm tư, tình cảm, tư tưởng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như giúp bạn bè quốc tế yêu mến, ủng hộ Việt Nam hiểu đúng về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

 Đồng chí Lê Quang Long – Đại sứ Việt Nam tại Cuba phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng, các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy trách nhiệm nêu gương; tăng cường công tác quản lý đảng viên ở ngoài nước, đảng viên ra nước ngoài công tác, học tập, lao động, nhất là về chính trị tư tưởng. Bên cạnh đó, cần phối hợp với cơ quan chức năng sở tại làm tốt công tác bảo hộ công dân Việt Nam, hỗ trợ kiều bào vượt qua giai đoạn khó khăn, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng vượt qua đại dịch, xây dựng và phát triển đất nước.

Cảm ơn đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dành thời gian gặp mặt các Trưởng cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trước khi đi làm nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các đại sứ, tổng lãnh sự được bổ nhiệm đều là những người có bề dày kinh nghiệm, chuyên nghiệp trong lĩnh vực đối ngoại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn tốt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết, hiện nay, Việt Nam đã có 95 cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài tại khắp các châu lục. Công tác thông tin đối ngoại luôn được coi là một hoạt động chính, là một trong những chức năng và nhiệm vụ quan trọng của cơ quan đại diện, của Bộ Ngoại giao và là một bộ phận không thể tách rời trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

 Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các đại sứ và tổng lãnh sự được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2024 – 2027.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, để các hoạt động thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng hiệu quả, góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc./.