Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
14041

Lisa Vũ: Việt Nam cứ độc lập chẳng theo Mỹ, theo Tàu nào để bị bán mạng hết

Việt Nam độc lập luôn là một chân lý, việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước xuyên suốt từ khi tìm được con đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến các thời kỳ kháng Pháp, chống Mỹ và hiện nay là công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã minh chứng cho đường lối ấy. Việc phụ thuộc vào một quốc gia tất yếu dẫn đến thất bại, vì “không có bạn bè vĩnh viễn, đối tượng vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích quốc gia là vĩnh viễn”. Hãy trao đổi với Việt kiều Lisa Vũ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *