Những nhận định sai lệch, thiếu thiện chí. Lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá Việt Nam.

Những nhận định sai lệch, thiếu thiện chí. Lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá Việt Nam.

Liên tục trong các năm, các báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới của USCIRF vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, và dựa vào đó để đánh giá dù tổ chức này có nhiều cuộc làm việc, khảo sát trực tiếp ở Việt Nam, được Việt Nam cung cấp nhiều thông tin, tài liệu cụ thể. Đây là hành động đi ngược lại mong muốn xây dựng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Mỹ.

Những nhận định sai lệch, thiếu thiện chí. Lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá Việt Nam.
Những nhận định sai lệch, thiếu thiện chí. Lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá Việt Nam.

Uỷ ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF)  từ khi được thành lập, USCIRF đã nhiều lần cử các đoàn lâm thời vào Việt Nam. Các lần vào Việt Nam cho thấy diện đối tượng tiếp xúc của USCIRF khá rộng, tuy nhiên USCIRF ưu tiên gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành và số tín đồ có thái độ chính trị xấu, mang nặng tư tưởng tôn giáo cực đoan, ít nhiều cũng đã từng có hoạt động lợi dụng tôn giáo xâm phạm đến an ninh, trật tự.

Trong đó, gặp gỡ chủ yếu là các thành viên tổ chức “Hội đồng liên tôn” như: linh mục Nguyễn Văn Lý, Đinh Hữu Thoại, Lê Xuân Lộc (Công giáo); Thích Không Tánh, Thích Tử Giáo, Thích Vĩnh Phước (Phật giáo); mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Mạnh Hùng (Tin lành); Nguyễn Văn Điền, Lê Quang Hiền, Lê Văn Sóc (Phật giáo Hòa Hảo),…

Điều đó càng chứng tỏ rõ ràng mục đích lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch khi họ chỉ tìm chọn, gặp gỡ những đối tượng có thái độ chống Việt Nam quyết liệt.

Hơn nữa, các lần gặp gỡ số chức sắc, nhà tu hành trên, đoàn USCIRF đã công khai bày tỏ quan điểm sẵn sàng tài trợ cho số này trở thành “ngọn cờ” chống đối trong tôn giáo, thậm chí là khuyến khích họ hoạt động độc lập, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước. Cùng với đó, được sự khích lệ, hứa hẹn bảo trợ sau mỗi lần tiếp xúc với đoàn USCIRF, các đối tượng chống đối cực đoan trong tôn giáo càng gia tăng các hoạt động manh động, thách thức chính quyền và vi phạm pháp luật; tích cực cung cấp thông tin, tài liệu vu cáo, xuyên tạc tình hình “tự do tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” cho USCIRF nhằm quốc tế hóa vấn đề tôn giáo Việt Nam.

Mối quan hệ cộng sinh này thể hiện rõ ý đồ móc nối, hậu thuẫn, mua chuộc số chức sắc, nhà tu hành cực đoan trong các tôn giáo của USCIRF ở Việt Nam nhằm thu thập thông tin về tình hình tôn giáo ở Việt Nam; khai thác những sơ hở, thiếu sót của ta trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở các địa phương để từ đó thổi phồng, bóp méo nhằm  bức tranh tôn giáo ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, “đàn áp tôn giáo”.

Đồng thời, thông qua các báo cáo của USCIRF, một số tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài như “Ủy ban cứu người vượt biển”, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” soạn thảo các bản “phúc trình”, lập hồ sơ “những nạn nhân bị đàn áp tôn giáo”, vận động tổ chức các “diễn đàn” tạo cơ hội cho số chống đối cực đoan trong và ngoài nước lên tiếng tố cáo Việt Nam vi phạm “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” trên diễn đàn quốc tế, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ và một số nước phương Tây áp dụng các biện pháp chế tài về kinh tế và viện trợ đến khi Việt Nam “chấm dứt nạn đàn áp tôn giáo…”.

Liên tục trong các năm, các báo cáo về tình hình tự do tôn giáo thế giới của USCIRF vẫn sử dụng rất nhiều tin tức do thế lực thù địch, thiếu thiện chí bịa đặt để vu cáo, vu khống, xuyên tạc vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, và dựa vào đó để đánh giá dù tổ chức này có nhiều cuộc làm việc, khảo sát trực tiếp ở Việt Nam, được Việt Nam cung cấp nhiều thông tin, tài liệu cụ thể.

Những hoạt động trên cho thấy, việc lợi dụng vấn đề “tự do tôn giáo” gắn với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền” chống Việt Nam của USCIRF là nguy hiểm, tác động tiêu cực đến nhận thức của chức sắc, tín đồ tôn giáo theo xu hướng gây chia rẽ, kích động mâu thuẫn, xung đột giữa chính quyền với các tôn giáo, từ đó tạo nên những bất ổn, làm mất ổn định xã hội; tạo cớ để các thế lực thù địch can thiệp, gây sức ép chống phá Đảng, Nhà nước ta; từng bước áp đặt những giá trị dân chủ, nhân quyền theo kiểu phương Tây để từ đó tìm cách chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Hoạt động của USCIRF hoàn toàn không phải để thúc đẩy nhân quyền mà ngược lại đang cố tình tạo ra những bất ổn, xáo trộn trong xã hội Việt Nam để thực hiện ý đồ chính trị của mình. Lợi dụng vấn đề “tôn giáo” chống phá Việt Nam.

Dân chủ, nhân quyền luôn là chiêu bài để các thế lực thù địch, phần tử cực đoan, thiếu thiện chí triệt để sử dụng để tuyên truyền vu cáo, vận động các nước gây áp lực với Việt Nam.

Đặc biệt trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập quốc tế và sự phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước, việc đưa ra các điều kiện về nhân quyền, dân chủ, nhất là những đòi hỏi về tự do tôn giáo sẽ được tập trung đẩy mạnh hơn nữa với sự tham gia những hạt nhân tích cực như USCIRF. Vì vậy, cần nhận diện bản chất mục đích của các tổ chức núp bóng nhân quyền chống Việt Nam để kiên quyết đấu tranh là yêu cầu tất yếu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây phương hại đến công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước Việt Nam và đi ngược lại lợi ích của dân tộc, nhân dân Việt Nam.■

nhanquyenvn.org/

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *