Thu hẹp khoảng cách quyền tiếp cận thông tin giữa các vùng miền

 

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có rất nhiều biện pháp cụ thể để bảo đảm quyền của người dân trong các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Người dân tham gia trực tiếp và thụ hưởng quyền qua nhiều hình thức, đặc biệt là quyền dân sự, quyền được tiếp cận thông tin, với điều kiện kinh tế phát triển hiện nay của Việt Nam thì khả năng người dân tiếp cận thông tin đã tăng lên rất nhiều.

Triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về thông tin, chương trình mục tiêu quôc gia về giảm nghèo bền vững, thời gian qua đã tăng cường đầu tư đưa thông tin đến miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ trên 1.100.000 đầu thu kỹ thuật số đến 36 tỉnh khó khăn để người dân được tiếp cận thông tin, tri thức trên mạng và sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận các ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong những năm qua, mạng lưới bưu chính, viễn thông của Việt Nam tiếp tục được hiện đại hóa và phát triển rộng khắp. Toàn quốc có 12.738 điểm phục vụ bưu chính công cộng với nhiều loại hình dịch vụ bưu chính đa dạng, kết hợp phục vụ hành chính công. Mạng di động phủ sóng 99,7% dân số, trong đó mạng 3G và 4G phục vụ 98% dân số. Tháng 4 năm 2019, trạm BTS 5G với tốc độ kết nối từ 600 – 700Mbps – tương đương với tốc độ cung cấp cho khách hàng của mạng 5G Verizon (Mỹ) đã được triển khai tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia thử nghiệm 5G sớm nhất trên thế giới.

Triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia về thông tin, chương trình mục tiêu quôc gia về giảm nghèo bền vững, Bộ TTTT tăng cường đầu tư đưa thông tin đến miền núi, vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; hỗ trợ trên 1.100.000 đầu thu kỹ thuật số đến 36 tỉnh khó khăn để người dân được tiếp cận thông tin, tri thức trên mạng và sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Tính đến thời điểm hiện tại, số người sử dụng Internet là 66.281.760 người; số người sử dụng Internet/100 dân là 68,70. Số hộ gia đình có kết nối Internet là 19.158.310; số hộ gia đình có kết nối Internet/100 hộ gia đình là: 71,30. Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam (Bộ TTTT) đã thực hiện hỗ trợ người dân tộc thiểu số truy cập Internet ở vùng sâu, vùng xa thông qua hỗ trợ gián tiếp tại các trường học, bệnh viện với số lượng tính đến thời điểm hiện tại là: 5.435 điểm.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *