Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
21424

Dân chủ, nhân quyền giả hiệu hay những đất nước tan hoang vì nó

Việt Nam từ lâu cũng đã bị thế lực thù địch lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng và Nhà nước. Trong nhiều năm, các lực lượng phản động, trong đó có tổ chức khủng bố Việt Tân, liên tục tiến hành những hoạt động chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Không khó để bóc trần học thuyết “dân chủ, nhân quyền kiểu phương Tây” là nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiến tới thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ Chủ nghĩa Xã hội.

Phương thức hành động của những phần tử “dân chủ giả hiệu” là xuyên tạc, tung tin thất thiệt hòng kích động tâm lý bất mãn trong một bộ phận nhân dân, hướng tới phát động biểu tình, bạo động, tiến hành khủng bố, phá hoại ở Việt Nam, sau đó chuyển sang phương thức đấu tranh bất bạo động hiện đại, bản chất là kết hợp giữa “đấu tranh bất bạo động” với “bạo lực cục bộ địa phương”.

Thời gian qua, nhiều vụ việc cho thấy tổ chức khủng bố Việt Tân đã lợi dụng triệt để sự phát triển của Internet, nhất là mạng xã hội, để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm trá hình trên không gian mạng. Lực lượng phản động thường sử dụng danh nghĩa phản biện xã hội, đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ… song thực chất là để tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta. Một âm mưu nham hiểm nữa của chúng là tung hô luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền” hòng tạo cái cớ để nước ngoài can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Việt Nam. Dân chủ, nhân quyền giả hiệu hay những đất nước tan hoang vì nó

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *