Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
19352

Bàn về luận điệu xuyên tạc: “Hồ Chí Minh ra đi cứu nước hay kiếm cơm?”

Bôi lem, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh là mục tiêu dai dẳng của những kẻ hận thù, chống phá chế độ, song có điều càng nói, càng viết, người đọc càng thấy sự bất lực của một số kẻ luôn mộng ước những cái không thực, không thể trở thành sự thật. Chẳng hạn trong bài “Nguyễn Tất Thành” của Tưởng Năng Tiến đăng trên hàng loạt tờ báo phản động, vẫn chỉ là giọng điệu cũ mèm bôi nhọ động cơ người ra đi tìm đường cứu nước do không được nhận vào “Trường Thuộc Địa” và phải ra nước ngoài “kiếm ăn” vì tình cảnh gia đình, rồi bày trò ước vọng rằng “Nếu đơn xin vào học Trường Thuộc Địa của Nguyễn Tất Thành không bị trả về thì dân Việt, có thể, đã không vướng họa (họa cộng sản) từ bấy lâu nay!”  phơi bày tâm trạng một kẻ hằn học, bức bối:

Trước y, không ít những kẻ cơ hội, phản động đã từng vin vào sự kiện Nguyễn Tất Thành viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp ngày 15/9/1911 trình bày nguyện vọng muốn vào học Trường Thuộc địa (École Coloniale); để xuyên tạc về mục đích Nguyễn Tất Thành rời Tổ quốc ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911. Chúng không tìm hiểu và cố tình không chịu tìm hiểu thông tin các nguồn tài liệu (của cả Việt Nam và của Pháp), chỉ vin vào ý kiến của Nguyễn Thế Anh và Vũ Ngự Chiêu trong bài viết “Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất Thành” để quy chụp rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh “đã rời nước không vì muốn tìm đường cứu nước, mà chỉ vì những tao ngộ bản thân (cha bị cách chức, tống giam, nên phải bỏ học nửa chừng, v.v…)” và đặt ra cái câu hỏi lố bịch rằng “Hồ Chí Minh ra đi cứu nước hay kiếm cơm?” thì không chỉ hồ đồ, mà còn ngớ ngẩn.

Lịch sử đúng là rất công minh! Không có tham vọng, khát khao, nhãn quan, tầm nhìn thì người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành năm đó sao có thể trở thành một người cộng sản, một người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, rồi còn cùng Đảng Cộng sản Việt Nam (do Người sáng lập và rèn luyện) lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, sáng lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Lịch sử cách mạng Việt Nam đã bắt đầu một chương sử mới dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Tưởng Năng Tiến dù cắt cúp từ nguồn nào cũng không thể bẻ cong được sự thật về mục đích, hành trình đi tìm đường cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn một thế kỷ trước.

Hai là, một đất nước Việt Nam những năm trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (trước năm 1930) dưới ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp và phát xít Nhật; một đất nước Việt Nam sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã đưa những người dân nô lệ trở thành chủ nhân một nước độc lập, tự do; một đất nước Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng với vị thế quốc gia ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế, với đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao… chính là những hình ảnh chân thực nhất, những minh chứng sống động nhất bác bỏ sự quy kết thiển cận, đầy kích động của Tưởng Năng Tiến “Tôi chỉ hơi có chút lăn tăn không hiểu là vì do ảnh hưởng nền giáo dục Đại học Phương Đông của Liên Sô, hay vì do con đường học vấn (không được êm xuôi lắm) của chính mình mà kể từ khi Nguyễn Tất Thành lãnh đạo thành công cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam thì xẩy ra một hiện tượng hơi bị bất thường. Nhà tù ở đất nước này bỗng mọc lên khắp nơi còn nhà trường thì thưa thớt hẳn”.

Đúng là lịch sử không có chữ NẾU, kiểu như nếu từ tháng 8/1945 vẫn là Chính phủ Trần Trọng Kim”, vì rằng muốn hiểu đúng về Chính phủ Trần Trọng Kim thì không cần nhiều, chỉ cần ông tìm đọc cuốn sách “Nội các Trần Trọng Kim – bản chất, vai trò và vị trí lịch sử” của Phạm Hồng Tung, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2009 là đủ. Nói với Tưởng Năng Tiến rằng, đọc cuốn sách này, ông sẽ thấy Nội các Trần Trọng Kim chính là “sự hiện thực hóa một trong số các phương án thống trị Việt Nam” của phát xít Nhật và phương án này đã được chuẩn bị khá kỹ càng từ khoảng gần hai năm trước khi cuộc đảo chính Nhật – Pháp xảy ra. Việc Nội các Trần Trọng Kim “đứng về phe Trục” trong chiến tranh thế giới thứ II đã hoàn toàn tước bỏ tính chính đáng chính trị của nó khi phe Trục bị bại trận.

Vì thế, Tưởng Năng Tiến xuyên tạc mục đích, con đường và hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hổ thẹn với lương tâm. Ông ngậm ngùi bẻ cong sự thật lịch sử để tiếc cho cái “sự học”, “trình độ học vấn” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; để “tiếc” cho cái Chính phủ của Trần Trọng Kim ở vào thời khắc quan trọng của lịch sử đã không làm tròn sứ mệnh của mình với Tổ quốc và Nhân dân thì chỉ là “nhân ranh” yêu nước để chống phá, kích động. Đó chỉ là sự “chạnh lòng” của kẻ đạo đức giả.

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *