Thẻ Tag: quân nhân Trâng Đức Đô. Đại tá Đinh Văn Nơi