Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
26109

Về cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập” ở Việt Nam!

Nhng ngày gđây, trên các trang mng xã hi xut hin không ít bài viết vu cáo, xuyên tc, tung hứng v cái gi là “Vit Nam vi phm dân ch nhân quyn”. Chẳng hạn, trên trang mng Thoibao.de có bài viếKhông chu thc hin Hiến pháp, Vit Nam lùi xa v nhân quyn dựa thông tin trên RFA Tiếng Việt, rằng “.... Nhà cm quyn Vit Nam tiếp tc cm thành lp công đoàn lao đng đc lp và các t chc nhân quyn cũng như đt các nhóm tôn giáđc lp ra ngoài vòng pháp lut”(!?) để vu cáo trắng trợn tình hình nhân quyền Việt Nam.

Lợi dụng quy định của pháp luật Việt Nam cho phép thành lập “Tổ chức đại diện người lao động” từ 1/1/2021, tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian vừa qua, các phần tử xấu đã ráo riết tuyên truyền, lôi kéo công nhân và người lao động nhằm tập hợp lực lượng và cho ra đời cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập” ở Việt Nam. Thực chất là chúng muốn thúc đẩy hình thành mt t chc đi lp vi Đng Cng sn Vit Nam. Dưới lớp vỏ bọc này, các thế lực thù địch đánh tráo khái niệm “độc lập” với “đối lập”, rêu rao những luận điệu chống phá Đảng, Nhà nước, thậm chí xúi giục, kích động các hành vi làm bất ổn chính trị, xã hội tại Việt Nam. Một số thế lực đưa ra chiêu bài thành lập cái gọi là “công đoàn độc lập” để dụ dỗ, mua chuộc công nhân và người lao động Việt Nam, hình thành tổ chức mà bản chất tổ chức này không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động.Thực chất cái gọi là “Công đoàn độc lập” hay “Nghiệp đoàn độc lập Việt Nam” chỉ là vỏ bọc cho mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Từ đây, các thế lực từng bước đi đến hình thành một tổ chức đối lập với Đảng Cộng sản Việt Nam, lôi kéo những người lao động và công nhân xa rời Đảng, cố ý hay vô tình sớm muộn cũng sẽ tham gia tổ chức chống lại Đảng và Nhà nước. Nếu những tổ chức này không được ngăn chặn thì sẽ gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm lung lạc niềm tin của người lao động và công nhân đối với sự lãnh đạo của Đảng với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sớm muộn cũng hình thành tổ chức đối lập với Đảng, thậm chí khi có điều kiện sẽ tổ chức biểu tình, bạo loạn. Việc hình thành tổ chức mang danh “công đoàn”, “đại diện người lao động” nhưng không  bảo vệ quyền lợi của người lao động, mục đích chống đối Đảng, Nhà nước thì không thể là một tổ chức chính danh, hợp pháp. Vì không là chính danh, nên chúng không dám công khai ra mắt mà chỉ dám ngấm ngầm kích động làm rối loạn xã hội. Đó là âm mưu thực hiện “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, làm bất ổn đời sống Nhân dân. Những gì chúng đưa ra tuyên truyền chỉ là những luận điệu mị dân, không bao giờ vì quyền lợi của người lao động. Vì vậy, nó không thể thay thế tổ chức công đoàn đã đồng hành với giai cấp công nhân, người lao động trong 95 năm qua.

Với mưu đồ thâm độc và rắp tâm chống phá đến cùng Đảng, Nhà nước Việt Nam, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã tranh thủ truyền thông quốc tế, đưa ra quan điểm phiến diện, quy chụp đối với hệ thống công đoàn Việt Nam, tung hô cái gọi là tổ chức “công đoàn độc lập”. Đài RFI Tiếng Việt từng có bài viết, cho rằng, “vic Vit Nam sđi Lut Lao đng ch là hình thc, còn các văn bn dưới lut s được xây dng theo hướng có li cho cơ quan hành pháp, đy cái khó v phía người dân”. Bài báo cũng phủ nhận vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, rằng “ch có các công đoàđc lp, không l thuc bt c đng phái nào thì mi thc s bo v quyn li ca người lao đng”!?. Đài BBC Tiếng Việt cũng có bình luận chụp mũTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vô dng, đồng thời có bài viết tung hô việc ra đời của cái gọi là “Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam”… Theo đó, họ hô hào phải có sự cạnh tranh giữa các tổ chức đại diện người lao động, thậm chí kêu gọi các tổ chức công đoàn độc lập phải được bảo vệ bởi các tổ chức bên ngoài Việt Nam. Vậy, thực chất của cái gọi “Tổ chức” này là gì? Trên thực tế, đây là tổ chức không chính danh, không có điều lệ, không đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Bề ngoài thì chúng tuyên bố Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam “không làm chính trị”, “hy vọng sẽ đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong sứ mệnh bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động…”, nhưng trang web của tổ chức này đã kết nối và giới thiệu một loạt các tổ chức chống Nhà nước Việt Nam như Nghiệp đoàn FO, Lao Động Việt, Nhóm Bạn Công Nhân (thuộc Việt Tân), Luật Khoa Tạp Chí, Hội Nhà Báo Độc Lập…

Những cái tên “Công đoàn độc lập Việt Nam”, “Nghiệp đoàn độc lập”… dù là những tổ chức trái phép, không điều lệ, cương lĩnh, không danh chính ngôn thuận nhưng lại được các thế lực chống đối xem đây là “diễn đàn đối lập tích cực”. Mưu đồ sâu sa của chúng không chỉ đối lập với tổ chức công đoàn hiện nay mà còn là tổ chức chống phá Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đoàn kết của giai cấp công nhân, người lao động. Thời gian qua, một số tổ chức tự xưng danh  “độc lập”, “dân chủ”, “nhân quyền” như: Hội nhà báo độc lập, Văn đoàn độc lập, Anh em dân chủ, Phụ nữ nhân quyền, Tù nhân lương tâm… đã mọc lên dưới những hình thức khác nhau. “Công đoàn độc lập Việt Nam” cũng là một dạng kiểu và không ngoài âm mưu, phương thức chống phá, tìm cách loại bỏ vai trò của tổ chức công đoàn hiện nay.Tuy nhiên, ông Phil Robertson của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng, “Đây là bin pháp bo v cui cùng ca mt chính ph đã có bước lùi xa v nhân quyn, đến mc h thc s không còn lý do chính đáng nàđ tuyên b rng, h tuân theo bt k công ước nhân quyn quc tế nào mà h đã phê chun. Mi quyn dân s và chính tr, dù là quyn t do ngôn lun, quyn hi hp hay quyn t do lp hi, đđang b chính quyn Vit Nam vi phm mt cách có h thng.” “Đim mu cht là Chính ph Vit Nam có h sơ nhân quyn ti t th hai  ASEAN, sau chính quyn quân s tàn b Myanmar, và Hà Nđang tiến hành trit phá mt cách có h thng tt c các nhóm xã hi dân s nm ngoài tm kim soát ca Chính ph(!?).

Những kẻ có tâm địa xấu xa trên phải biết rằng, trải qua hàng nghìn năm lịch sử dựng và giữ nước, nhân dân Việt Nam đã phải đổ biết bao nhiêu xương máu để giành lấy những quyền cơ bản của con người: quyền được sống trong điều kiện độc lập, tự do, có cơm ăn, áo mặc, nhà ở, được học hành, nhân phẩm được tôn trọng. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, đọc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử (ngày 2/9/1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Từ đó đến nay, trên thực tế, Nhà nước Việt Nam không chỉ khẳng định sự tôn trọng và bảo vệ quyền con người mà đã, đang và sẽ làm hết sức mình để bảo đảm và thực hiện quyền con người theo đúng nghĩa của nó trên thực tế, thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và thực thi các biện pháp cụ thể nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội để mọi người dân có cuộc sống ngày càng ấm no, đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần; xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, bảo đảm việc thực hiện và thúc đẩy quyền con người trên đất nước Việt Nam. Đây chính là minh chứng sinh động, thiết thực, cụ thể về việc đảm bảo và thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Theo các nhà nghiên cứu chính trị, các chuyên gia sâu về lĩnh vực này, cái gọi là “Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam” là một tổ chức bất hợp pháp, không được Nhà nước thừa nhận, không có tư cách pháp nhân, không có văn bản pháp quy đảm bảo cơ sở pháp lý. Thực chất đây là sự đánh tráo khái niệm “độc lập” với “đối lập” nhằm dễ bề lôi kéo người lao động để hình thành một lực lượng chính trị đối lập với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đối lập với hệ thống luật pháp Việt Nam. Tổ chức này không đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và công nhân, mục đích chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Hơn thế nữa, với chiêu bài phê phán con đường đi lên CNXH của Việt Nam, phê phán chế độ “độc Đảng”, thậm chí họ lợi dụng cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng để vu cáo, xuyên tạc, mị dân, nói rằng trong điều kiện một Đảng duy nhất lãnh đạo không thể chống tham nhũng được. Từ những vấn đề cơ bản này, các thế lực xấu lại bôi nhọ, công kích vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc thực tiễn Việt Nam.

Mặc dù các thế lực thù địch ra sức vu cáo, xuyên tạc, nhưng bất luận trong mọi trường hợp, chúng ta khẳng định rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước Việt Nam. Công đoàn Việt Nam được Hiến pháp quy định và Luật Công đoàn đã nêu rõ đây là tổ chức chính trị xã hội duy nhất của giai cấp công nhân Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tất cả người lao động. Bộ luật lao động, Luật việc làm và các luật liên quan đến lao động đều điều chỉnh cả lực lượng lao động có quan hệ lao động, tức là làm việc trong doanh nghiệp, kể cả lực lượng lao động phi chính thức, tức là làm việc không có quan hệ lao động thì công đoàn đều phải tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Thực tiễn gần 95 năm qua, Tổng Liên đoàn Việt Nam cũng như tổ chức Công đoàn các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình trong sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc; thực sự là tổ chức chính trị tin cậy của giai cấp công nhân và người lao động ở Việt Nam. Do vậy, chúng ta phải nâng cao cảnh giác, hết sức bình tĩnh, thường xuyên tuyên truyền đến giai cấp công nhân và người lao động nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, không mắc mưu của chúng, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật Nhà nước hiện nay.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *