Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
19294

Nhận diện các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám!

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng khẳng định là một trong ba thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX. Sự thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa trọng đại với dân tộc Việt Nam, mà còn có tác động to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc của các dân tộc bị áp bức, nô dịch khắp Châu Á, Phi, Mỹ latinh.Tuy nhiên, mỗi khi đến sự kiện này, một số các đài VOA, RFA, BBC, RFI… cũng như một số trang mạng xã hội Youtube, Twitter, Facebok của các tổ chức “Việt Tân”, “Nhân dân hành động”, “Triều đại Việt”, “Tiếng dân”, “KTV, “Tivi tuần san”, TV24, “Góc nhìn W.C”, N10TV, “No U”, “dân chủ” trong và ngoài nước… thông qua các hình thức bình luận theo chuyên đề, kể chuyện lịch sử, luận đàm lịch sử, đã xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả đấu tranh của toàn dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân; bôi nhọ lãnh tụ dân tộc; phủ nhận, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương trong Cách mạng Tháng Tám. Mục đích của những tổ chức, cá nhân này là hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tạo ra những góc nhìn phiến diện, sai lệch, mơ hồ, nghi hoặc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong nước và thế giới; làm phai nhạt niềm tin của người dân với Đảng, Nhà nước; kích động, làm sâu sắc hơn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tiến tới phủ nhận, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xa hơn là lái con thuyền cách mạng nước ta đi “chệch” định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận diện các luận điểm xuyên tạc

Với những thủ đoạn như cắt, ghép thông tin (theo kiểu “nhét chữ vào miệng”), hình ảnh, xuyên tạc, bóp méo sự thật, đánh tráo khái niệm – lập lờ “đánh lận con đen”… Những thủ đoạn kiểu này thường được thực hiện khá tinh vi, bài bản, có quy trình, được đầu tư về thời gian, kỹ thuật và tài chính. Dẫn đến hậu quả, khi tiếp cận thông tin, không chỉ những người có nhận thức hạn chế, phiến diện mà đôi khi cả những người có trình độ, nhận thức sâu rộng cũng có thể hiểu sai bản chất vấn đề hoặc hoài nghi tính đúng đắn của vấn đề.

– Luận điểm cho rằng “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sai lầm lịch sử”; Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là “sự ăn may” vì Nhật Bản thua cuộc trong chiến tranh thế giới thứ II, việc giành chính quyền chẳng qua là sự chớp thời cơ từ “khoảng trống quyền lực” sau khi Nhật đầu hàng đến khi quân Đồng Minh vào làm nhiệm vụ giải giáp quân dội Nhật.

– Họ vu cáo Cách mạng tháng Tám và sau đó là sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguyên nhân chính dẫn đến hai cuộc chiến tranh tàn khốc: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (có rất nhiều cá nhân, tổ chức gọi đây là cuộc “nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”, “nồi da nấu thịt”) khiến cho đất nước bị chia cắt, tàn phá, người dân phải ly tán và ngày nay tiếp tục tình trạng nghèo đói, lạc hậu, chậm phát triển. Theo họ, nếu không đi theo con đường của cách mạng vô sản, không có Cách mạng Tháng Tám, Việt Nam vẫn có độc lập dân tộc mà tránh được chiến tranh đỗ máu, hi sinh như nhiều quốc gia khác trong khu vực, sau đó phát triển theo con đường của nước tư bản.

– Một số thế lực, cá nhân còn trắng trợn vu cáo: Việt Minh (Mặt trận Việt Minh), Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) đã cướp công của “dân tộc” (quần chúng nhân dân) trong Cách mạng Tháng Tám; Các thế lực này vào hùa, cổ xúy và tìm đủ mọi cách để chứng minh luận điệu: Cách mạng Tháng Tám là do “tinh thần dân tộc” lãnh đạo, dù không có Mặt trận Việt Minh, Đảng Cộng sản lãnh đạo, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập mà ít tốn xương máu. Từ đó, họ đổ lỗi cho sự hi sinh của nhân dân ta để có được độc lập, tự do là do Đảng Cộng sản gây ra.

– Nghiêm trọng hơn, những người này cho rằng, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Đảng Cộng sản nắm độc quyền thống trị đất nước; thành lập Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đảng Cộng sản Việt Nam đã áp đặt một chế độ độc tài toàn trị, Cách mạng Tháng Tám không thay đổi về mặt bản chất chế độ nhà nước, chỉ thay đổi hình thức từ chế độ “vua trị” sang chế độ “Đảng trị”, chế độ hiên nay chính là chế độ phong kiến kéo dài mà thôi.

Sự thật không thể xuyên tạc, phủ nhận

1. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Cách mạng Tháng Tám năm 1945diễn ra vào giai đoạn kết thúc thế chiến thứ hai, đã tạo ra những thay đổi lớn về cấu trúc chính trị và xã hội trên toàn thế giới. Chẳng hạn như: Thế chiến thứ hai dẫn đến sự phân chia rõ rệt giữa hai cường quốc lớn sau chiến tranh, đó là Liên Xô (cùng với các nước XHCN ở Đông Âu) và Hoa Kỳ (cùng với các nước phương Tây). Sự cạnh tranh giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa tư bản đã tạo nên Khối Đông và Khối Tây, góp phần tạo ra một thế giới song phương trong giai đoạn chiến tranh lạnh. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới lần thứ hai đã dẫn đến sự biến đổi địa chính trị, bao gồm việc giải phóng và thành lập các quốc gia mới như Ấn Độ và Pakistan đã giành được độc lập khỏi đế chế Anh. Thế chiến thứ hai dẫn đến sự sụp đổ của các đế quốc truyền thống, như: Đức Quốc Xã, Nhật Bản và Ý. Những sự thay đổi này đã tạo điều kiện cho việc xây dựng lại các nền dân chủ và kinh tế mới ở các nước này. Thế chiến thứ hai đã thúc đẩy sự gia tăng của chủ nghĩa cộng sản, đặc biệt là tại các nước Đông Âu và Châu Á như Liên Xô, Trung Quốc và Đông Dương. Sự phân cực giữa Mỹ và Liên Xô đã dẫn đến sự cạnh tranh lớn và sự phát triển của hai hệ thống chính trị và xã hội khác nhau, v.v.

Như vậy, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đánh đổ chế độ thực dân, phong kiến để lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới, sao lại nói là “sai lầm lịch sử”?

2. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giành độc lập dân tộc, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ lên địa vị làm chủ đất nước. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giải phóng Việt Nam khỏi ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, khôi phục chủ quyền và độc lập cho đất nước, xây dựng nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đầu tiên trong lịch sử, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Từ chỗ là thuộc địa của Pháp không có tên trên bản đồ thế giới, với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Việt Nam lại có tên trên bản đồ thế giới với tư cách một quốc gia độc lập. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình độc lập của Việt Nam khỏi thực dân Pháp. Từ đó đưa thân phận người dân Việt Nam từ kiếp ngựa trâu lên địa vị của người làm chủ chính mình, làm chủ đất nước độc lập, tự do. Đây là một thành tựu vĩ đại và có ý nghĩa quốc tế, được các nước đồng minh công nhận và ủng hộ.

3. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục, khoa học – công nghệ của Việt Nam. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Việt Nam là nước thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu; trình độ dân trí rất thấp, với 95% dân số không biết đọc, không biết viết. Ngay trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 hai triệu người (khoảng 10% dân số nước ta thời điểm ấy) đã phải bỏ mạng vì nạn đói do phát xít Nhật gây ra. Vì thế, ngày 03/9/1945 trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt lên nhiệm vụ cấp bách hàng đầu là cứu đói. Với các khẩu hiệu: “Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa”, “Không để một tấc đất bỏ hoang”, “Tấc đất tấc vàng”… toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đẩy lùi được “giặc đói”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cách mạng, tăng cường liên minh công nông dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với diệt “giặc đói” là diệt “giặc dốt”, xây dựng nền văn hóa mới, xóa bỏ văn hóa nô dịch của thực dân. Nhờ nhanh chóng diệt được “giặc dốt” bằng cách mở các lớp bình dân học vụ nên tiếng Việt được chính thức dùng trong các hệ thống nhà trường.

Vì thế, cần khẳng định rằng, không có Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thì không có chiến thắng thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ, chiến thắng lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu và không có chiến thắng đế quốc Mỹ (tên đế quốc đầu sỏ, mạnh nhất thế giới) và chính quyền tai sai vào mùa Xuân 1975, không có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta như ngày nay mà trước đây chưa khi nào đất nước ta đạt được thành tựu như thế.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *