Mẹ đẻ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang kêu khóc đòi về Việt Nam [BN]

Dứt áo ra đi, hết lòng ủng hộ con chống chính quyền để được sang Mỹ, nhưng đến nay mẹ đẻ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đang đòi về Việt Nam???

30

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *