Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
3649

Trình Chính phủ phương án tăng lương hưu, trợ cấp theo hai mức khác nhau từ 1/7

Sau khi lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã có Tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, thực hiện từ ngày 1/7/2023 với 2 mức tăng 12,5% và 20,8%.
Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng sẽ tăng thêm 12,5-20,8% từ ngày 1/7

So với dự thảo lấy ý kiến trước đó, trong dự thảo trình Chính phủ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã bổ sung thêm nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng.

Dự thảo nghị định do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng đề xuất, từ ngày 1/7/2023 có hai mức tăng lương hưu khác nhau. Cụ thể, tăng lương thêm 12,5% với người đang nhận lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Tăng thêm 20,8% với người nhận lương hưu, trợ cấp hằng tháng chưa được tăng lương từ ngày 1/1/2022 (nghỉ hưu sau ngày điều chỉnh tăng lương hưu lần gần nhất).

Sau khi tăng lương hưu theo các mức chung kể trên, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995 nếu có mức lương dưới 3 triệu đồng/tháng sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Với người có lương hưu sau tăng dưới 2,7 triệu đồng/tháng được tăng thêm 300.000 đồng/tháng; người có lương từ 2,7 triệu đồng đến dưới 3 triệu đồng/tháng được tăng bù số còn thiếu để được 3 triệu đồng/tháng.

Bộ LĐ-TB&XH lý giải, tăng lương hưu từ 1/7/2023 để phù hợp với thời điểm tăng lương cơ sở; Quốc hội đã có nghị quyết tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH cho đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tính toán, sau khi tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp hằng tháng, ngân sách nhà nước chi tăng thêm hơn 2.662 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm nay, với hơn 891.000 người được điều chỉnh. Quỹ bảo hiểm xã hội tăng chi thêm cho 6 tháng cuối năm nay hơn 9.675 tỷ đồng tỷ đồng để tăng lương cho hơn 2,17 triệu người.

Với nhóm nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1/1/1995 có mức hưởng dưới 3 triệu đồng/tháng được điều chỉnh tăng thêm, dự kiến hơn 236.000 người được tăng thêm, ngân sách nhà nước dự kiến chi thêm hơn 272 tỷ đồng cho 6 tháng cuối năm.

Tổng kinh phí tăng thêm cho lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7 (tính tới hết năm) trên 12.600 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước tăng thêm hơn 2.982 tỷ đồng, quỹ bảo hiểm xã hội tăng thêm hơn 9.675 tỷ đồng.

Các nhóm được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An); quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã/phường/thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng trợ cấp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1/1/1995.

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *