Toàn cảnh buổi Lễ.

Sáng 29/6, tại TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC2.5) và Đội Công binh số 2 (ĐCB2) lên đường thực hiện nhiệm vụ Gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan và Abyei.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ xuất quân.

Tham dự buổi Lễ xuất quân có các đồng chí: Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó thường trực Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Cùng tham dự buổi Lễ xuất quân có đồng chí Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại biểu quốc tế, các cơ quan ngoại giao; tùy viên quốc phòng các nước… Tham dự buổi Lễ còn có cán bộ, nhân viên Cục GGHB Việt Nam, BVDC2.5 và ĐCB2 (dự trực tiếp tại buổi lễ và trực tuyến tại điểm cầu Cục GGHB Việt Nam).

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống hòa hiếu và yêu chuộng hòa bình. Trong giai đoạn phát triển mới với chủ trương tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Đảng, Nhà nước luôn thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa vì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Việt Nam sẵn sàng làm bạn, làm đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cam kết chính trị của Việt Nam là sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề khó khăn và duy trì môi trường hòa bình, ổn định vì hợp tác và phát triển.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đáng khích lệ của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng mũ nồi xanh của Việt Nam, trong đó có cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội công binh số 1.

“Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng, tự hào về những kết quả đã đạt được của các lực lượng GGHB của Việt Nam thời gian qua; đồng thời tin tưởng các đội hình đơn vị được triển khai đến địa bàn Phái bộ thay thế sẽ tiếp nối truyền thống, kế thừa những thành quả của lực lượng GGHB đi trước, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó, đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc, xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc”, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Cán bộ, nhân viên BVDC2.5 tại Lễ xuất quân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc, đối tác quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới đã có những đóng góp quý báu cho Việt Nam trong công cuộc xây dựng đất nước, giữ gìn hòa bình và ổn định cho sự phát triển; tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị lực lượng, triển khai thực thi sứ mệnh GGHB tại các Phái bộ GGHB Liên hợp quốc.

Trong bối cảnh thế giới đang diễn biến phức tạp, khó lường, tác động và ảnh hưởng trực tiếp đối với sự nghiệp duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới, chúng ta càng phải tiếp tục duy trì cam kết, đồng lòng, chung sức với cộng đồng quốc tế để có những biện pháp thích ứng linh hoạt, ứng phó hiệu quả với những thách thức. Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các lực lượng, cá nhân được giao nhiệm vụ lần này làm tốt một số yêu cầu:

Thứ nhất, tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhất là về đối ngoại, hội nhập quốc tế, với mục tiêu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, phù  hợp với Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế mà Việt Nam là thành viên tham gia. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án tổng thể về việc Việt Nam tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc và Nghị quyết số 130 của Quốc hội về tham gia lực lượng GGHB Liên hợp quốc. Tham mưu có hiệu quả với Đảng, Nhà nước hoàn thiện khung khổ pháp luật, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc, nhất là về quy trình, thủ tục, chế độ, chính sách.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các lực lượng lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan.

Thứ hai, bảo đảm an ninh, an toàn ở mức cao nhất cho các lực lượng Việt Nam tham gia GGHB Liên hợp quốc; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng Việt Nam tại các địa bàn phái bộ, đáp ứng cao nhất yêu cầu của Liên hợp quốc và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các đồng chí.

Thứ ba, tích cực nghiên cứu, tham mưu chiến lược để từng bước tham gia sâu rộng hơn nữa, mở rộng lực lượng, địa bàn, vị trí tham gia, nhất là các vị trí chỉ huy, quản lý tại Trụ sở Liên hợp quốc và các địa bàn phái bộ mà Việt Nam có thế mạnh.

Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lực lượng, huấn luyện về mọi mặt; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ.

Thứ năm, tích cực, chủ động hợp tác thực chất, có hiệu quả với các quốc gia, đối tác quốc tế để nâng cao năng lực, học hỏi kinh nghiệm, huy động nguồn lực hỗ trợ, tiến tới chủ động hoàn toàn về năng lực và tham gia hiệu quả vào cơ chế hợp tác trong khu vực và quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Nhắn nhủ tới cán bộ, chiến sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Thưởng chia sẻ: “Hành trang mang theo của các đồng chí là niềm tự hào dân tộc, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp cùng những phẩm chất cao đẹp của “Anh bộ đội cụ Hồ” trong thời đại mới. Cùng với sự đồng hành của Liên hợp quốc và các quốc gia bạn bè, sự ủng hộ của các đối tác quốc tế, các đồng chí sẽ đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước, khẳng định một Việt Nam có trách nhiệm, nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và có ý thức về nghĩa vụ cao cả, khát vọng mọi người dân trên toàn thế giới được sống trong hòa bình, ổn định, an toàn và thịnh vượng”.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định cử BVDC2.5 và ĐCB2 đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc tại Nam Sudan và Abyei; trao Quân kỳ, tặng quà cho BVDC2.5, ĐCB2 và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu đáp từ và giao nhiệm vụ cho BVDC2.5 và ĐCB2 đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc.

Sau khi BVDC2.4 triển khai sang Phái bộ, ngày 28/3/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 919/QĐ-BQP thành lập BVDC2.5 tham gia hoạt động GGHB LHQ, với quân số 70 đồng chí, trong đó: 63 chính thức và 07 dự bị, trên cơ sở lực lượng từ các Quân khu 5, 7, 9; Quân đoàn 4; Bệnh viện Quân y 175; Cục GGHB Việt Nam và một số đơn vị khác trong toàn quân để làm công tác chuẩn bị, huấn luyện sẵn sàng thay thế BVDC2.4.

Cục GGHB Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 và các cơ quan, đơn vị liên quan huấn luyện về chính trị, quân sự, hậu cần kỹ thuật, chuyên môn y tế, kiến thức GGHB LHQ, nhất là huấn luyện thực hành, sát với diễn biến tình hình và nhiệm vụ tại Phái bộ; phối hợp với các đối tác quốc tế huấn luyện về ngoại ngữ tiếng Anh và một số nội dung chuyên sâu về GGHB LHQ như cấp cứu chấn thương quốc tế, vận chuyển y tế đường không, phòng chống bạo lực tình dục, Luật nhân đạo quốc tế và nhận biết vật liệu nổ, nhằm đáp ứng đầy đủ tiêu chí của LHQ và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Toàn bộ 63 cán bộ, nhân viên của BVDC2.5 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, đảm bảo tiêm đầy đủ các loại vắc-xin, như sốt vàng da, ngừa COVID-19 và vắc-xin phòng ngừa các bệnh dịch khác (sốt rét, thương hàn, tả, viêm gan, viêm màng não…) theo quy định của LHQ và chính quyền nước sở tại.

Cục GGHB Việt Nam và Bệnh viện Quân y 175 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ, nhân viên BVDC2.5; đặc biệt quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, nắm bắt những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên BVDC2.5 yên tâm lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

* Bên cạnh đó, ngày 20/11/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 4856/QĐ-BQP, thành lập Đội công binh số 2 thuộc Cục GGHB Việt Nam đi làm nhiệm vụ GGHB LHQ với quân số 203 người, trong đó, 184 chính thức và 19 dự bị, điều động từ các cơ quan, đơn vị: Quân khu 1, 2, 3, 4; Quân đoàn 1, 2; các Binh chủng: Công binh, Đặc công, Thông tin liên lạc; Cục GGHB Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Cục GGHB Việt Nam đã phối hợp Binh chủng Công binh tổ chức huấn luyện song song, bao gồm: Huấn luyện chuyên ngành Công binh tại Binh chủng Công binh; huấn luyện ngoại ngữ tiếng Anh cho số nhân sự chủ chốt; huấn luyện trang bị về truyền thông, chuyên ngành y tế, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; tổ chức hợp luyện vận hành sát với tình hình địa bàn và nhiệm vụ được Phái bộ giao trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đội công binh số 1.