Việt Nam “ủng hộ” Nga vì “miền Bắc từng xâm lược miền Nam”?

  Ý đồ thâm độc của Việt Tân thể hiện qua chủ đề giải thưởng nhân quyền Lê Đình Lượng năm 2022 Bơm thổi cho sự lộng ngôn của Phil Robertson – BBC tiếng Việt không vô can! RSF – tổ chức “phóng đại không biên giới”! Ngoại giao của Việt Nam có phải “gió … Đọc tiếp Việt Nam “ủng hộ” Nga vì “miền Bắc từng xâm lược miền Nam”?