Tỉnh táo trước thông tin sai trái trên mạng xã hội

Nói về công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Các cơ quan, tổ chức có liên quan, mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Từng cơ quan, địa phương, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như những khuyết điểm, hạn chế của các khoá trước, nhất là của khoá XII gần đây, để có thêm cơ sở đề ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khoá XIII.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng thư ngỏ, góp ý đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước

Dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc Trung ương đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII. Thực hiện nghiêm túc quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở Trung ương thực hiện theo 5 bước. Cũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị ban thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố đều tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Trung ương khóa XIII. Kết quả lấy phiếu được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc với quan điểm đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn giới thiệu vào quy hoạch, coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp yêu cầu. Đến cuối tháng 10/2020, cơ bản các tỉnh đã tiến hành đại hội đảng bộ, hoàn thành việc bầu nhân sự vào ban chấp hành đảng bộ tỉnh, thành khóa mới.

Thực tiễn, qua công tác giám sát, nắm tình hình cũng cho thấy một số địa phương đã xảy ra tình trạng “gài người nhà” vào bộ máy lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, gây dư luận bức xúc. Điển hình như trường hợp Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh được điều động giữ chức Bí thư thành ủy Bắc Ninh. Việc điều động diễn ra ngay sau khi thành ủy Bắc Ninh đại hội bầu ban chấp hành và bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước sự bức xúc của dư luận, sau đó cơ quan chức năng đã “cải chính”, hủy bỏ quyết định. Việc “gài người nhà” vào cấp ủy, chính quyền, bằng cách này hay cách khác nhằm hợp thức hóa quy định của Đảng, Nhà nước đang là vấn đề nổi cộm tại một số địa phương, đòi hỏi phải được phát hiện, chấn chỉnh kịp thời. Bởi những việc làm vì lợi ích cá nhân, cục bộ này làm ảnh hưởng công tác cán bộ, gây bức xúc dư luận và là cơ hội để kẻ địch “thêm dầu vào lửa”, chống phá Đảng, Nhà nước.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *