Tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của những kẻ đội lốt yêu nước

Càng gần đến thời điểm Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử phản động, bất mãn càng ra sức chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng một cách quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt.

Chúng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau để chống phá như: Viết “thư ngỏ”, “kiến nghị” gửi các cấp; sử dụng mạng xã hội, facebook cá nhân để tung ra những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, tiêu cực, đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước; trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài, tập trung vào những nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc thực tế tình hình đất nước… Tất cả sự chống phá nêu trên đều nhằm tới mục tiêu: Hạ thấp uy tín và thành quả cách mạng của Đảng và Nhà nước Việt Nam; xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Gần đây nhất là chúng tập trung xuyên tạc, chống phá kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị lần thứ 12 diễn ra trong 4 ngày (từ 11 đến 14-5) để xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiêu chuẩn, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng khác.

Trước, trong và sau khi Hội nghị kết thúc, trên mạng xã hội, facebook cá nhân và một số tờ báo ở nước ngoài, các thế lực thù địch, phần tử phản động ra sức kích động, chống phá. Chúng xuyên tạc: “Tính chất “xã hội chủ nghĩa” của thể chế ở Việt Nam đang giảm đi, hay tăng lên là một câu hỏi khó trả lời, vì nước này đã nói là đi theo con đường “kinh tế thị trường””. Với một loạt bài viết như: “Quy hoạch Trung ương Đảng, dân mong công khai”, “Sao không cải cách dân chủ?” “Mong ước sẽ chỉ là mong ước?”, “Tranh luận mô hình “tư bản” hay “xã hội chủ nghĩa” ở Việt Nam”, “Đại hội 13: Chuyển giao quyền lực khó khăn trong thể chế bất ổn”, “Đại hội 13: Covid-19 và cơ hội cho Việt Nam thay đổi để phát triển?”, “Đại hội 13: Đã đến lúc Việt Nam chấm dứt mô hình Trung Quốc”, “Ai sẽ vào “tứ trụ” ở Đại hội XIII và bước tiếp của “Đốt lò””…, chúng cho rằng Đại hội lần này là thời cơ để Việt Nam đổi mới thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Chúng lập luận rằng, nếu Việt Nam vẫn chỉ có độc nhất một đảng lãnh đạo thì không thể nói tới một nền dân chủ chân chính…

Thậm chí, các thế lực thù địch, phần tử phản động còn xuyên tạc vị trí, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội Đảng, cho rằng Đại hội Đảng thực chất là sự tranh giành quyền lực, như “Trò chơi vương quyền” (một bộ phim giả tưởng của Mỹ). Chúng lập luận: “Chế độ Đảng Cộng sản toàn trị mang những đặc điểm khác biệt trong tiến trình phát triển loài người. Được trang bị bởi hệ tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lênin chế độ này ra đời bởi cách mạng vô sản và thiết lập nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Sau hơn 70 năm tồn tại chế độ này đã sụp đổ vào đầu những năm 1990”.

Đại hội Đảng các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là công việc rất hệ trọng, mang tính quyết định đến tương lai phát triển của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”. Với tính chất quan trọng như vậy, dễ hiểu Đại hội Đảng là dịp cho các nhà zân chủ, ba que đòi “hiến kế” và huy động mọi não bộ, uốn cong 7 tấc lưỡi cho ra vô số chiêu bài chống phá, xuyên tạc Đại hội không ngoài nuôi ảo tưởng chia rẽ dân chúng với Đảng, gieo rắc hoài nghi, rồi đi đến quay lưng với Đảng, theo chúng làm “cách mạng đường phố” như nhiều quốc gia Bắc phi, Trung Đông, Đông Âu trước đó.

Do vậy, mỗi cư dân mạng chúng ta cần tỉnh táo, những tấm gương tày liếp, những đất nước loạn lạc ly tán vì miếng mồi thơm “dân chủ” đã quá nhiều, quá đủ rồi. Nhìn vào chiều dài lịch sử, đất nước hiếm có khi nào có được hòa bình, ổn định, phát triển như ngày nay, chúng ta phải trân trọng, gìn giữ, bảo vệ lấy nó.

Tuấn Thanh

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *