Phản biện những vấn đề xuyên tạc mùa bão lũ, từ xuyên tạc quà của Thủ tướng [GH]

Thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng cơ sở,… do bão, lũ tại các tỉnh miền trung đang là vấn đề mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ nỗ lực giải quyết; đồng bào cả nước cũng đang tập trung chung tay chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ. Thế nhưng, một số tổ chức và cá nhân thiếu lương tri, thiện chí lại lợi dụng thời khắc khó khăn này của đất nước và nhân dân để nhân cơ hội đưa ra ý kiến mị dân, thiếu trách nhiệm, xuyên tạc sự thật, tiến công đường lối, chính sách, vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ… Vì thế cần phải vạch trần các luận điệu đó để củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm sự đồng lòng, nhất trí từ trung ương đến các địa phương và mỗi người dân để cùng vượt qua khó khăn.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *