Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
14982

Những khó khăn, thách thức mà Việt Nam đang đối mặt trong bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người?

1. Khuôn khổ pháp lý về quyền con người vẫn đang cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó phải tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp lý để phù hợp với Hiến pháp. Công tác này cũng đòi hỏi phải được tiến hành kỹ lưỡng, minh bạch, có sự tham gia đầy đủ của người dân; và đòi hỏi phải thiết lập các công cụ chính sách và cơ sở hạ tầng vật chất liên quan, nên tạo áp lực rất lớn về nhân lực, thời gian và tài chính.

2. Việt Nam đang phải tiếp tục nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn chủ quan và khách quan để bảo đảm nguồn lực cần thiết dành cho phát triển, đặc biệt trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ và bảo đảm các quyền của các nhóm dễ bị tổn thương. Tầm bao phủ của hệ thống an sinh xã hội hiện nay còn khiêm tốn, nhất là đối với người nghèo và các nhóm dễ bị tổn thương. Nguy cơ gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ luôn hiện hữu giữa các khu vực địa lý, các cộng đồng và các nhóm dân cư. Toàn cầu hóa và Cách mạng Công nghiệp 4.0 một mặt tạo ra cơ hội để hội nhập, phát triển kinh tế, thương mại, nâng cao năng suất lao động, tích lũy nguồn lực nhưng cũng có thể gia tăng gia tăng thách thức về bất bình đẳng. Biến đổi khí hậu, các hình thái thời tiết cực đoan cùng nhiều vấn đề toàn cầu khác mà Việt Nam đang phải cùng các nước ứng phó cũng đe dọa xói mòn các thành tựu về quyền con người.

Hệ thống an sinh xã hội, y tế của Việt Nam vẫn còn gặp nhiều thách thức

         3. Công tác giáo dục về quyền con người trong hệ thống giáo dục quốc dân nói riêng và thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quyền con người còn đòi hỏi thêm nhiều nỗ lực và thời gian để có hiệu quả rộng khắp.

4. Việc cân bằng giữa bảo vệ giá trị văn hóa, phong tục của các cộng đồng với bảo đảm chống phân biệt đối xử và phổ cập thụ hưởng quyền con người cũng là thách thức.

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *