Lại chuyện bầu cử và biểu tình ở Mỹ [CN]

Bầu cử tổng thống năm nay thể hiện sự chia rẽ sâu sắc giữa phe Cộng hòa và Dân chủ, yếu tố giúp định hình quốc gia, bất kể ai là người đắc cử.

Các cuộc bầu cử tổng thống là dịp để người dân Mỹ bộc lộ mong muốn tới thế hệ lãnh đạo tiếp theo mà họ tin tưởng trao gửi lá phiếu. Cuộc đua năm nay cho thấy con số kỷ lục cử tri của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đi bỏ phiếu, nhưng dù đã làm vậy, họ vẫn không thể đồng thuận về những việc tổng thống đó nên làm.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *