Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
48890

Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới

Những kinh nghiệm của 91 năm qua là vô cùng quý báu.  Chúng ta cần phải kế thừa nhưng đồng thời cần phát triển, bổ sung, bám sát vào thực tiễn cuộc sống của đất nước và thế giới trong kỷ nguyên biến động rất mau lẹ, phức tạp, khó lường.

Chia sẻ suy nghĩ nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, 91 mùa xuân đã trôi qua, Đảng ta với vị trí, vai trò là đội tiền phong lãnh đạo toàn dân thực hiện sự nghiệp cách mạng rất vẻ vang.

Đặc biệt trong năm 2020 vừa qua, Việt Nam nổi lên như một quốc gia rất sáng trên cả mặt trận kinh tế và mặt trận phòng chống dịch Covid-19, được đông đảo bạn bè quốc tế thừa nhận, đánh giá rất cao.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, sở dĩ sự nghiệp cách mạng của đất nước ta trong 91 năm qua có những thành tựu vĩ đại, công cuộc đổi mới có những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử như vậy, trước hết là nhờ có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo với đường lối đúng đắn, phù hợp.

Cùng với đó là đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ tâm, đủ tầm; có đức, vừa có tài, vừa hồng, vừa chuyên đã lãnh đạo đất nước chúng ta rất thành công trên mọi lĩnh vực.

“Đảng ta” một từ ngữ rất giản dị

Thực tế vừa qua cho thấy, bên cạnh đội ngũ lãnh đạo vừa hồng vừa chuyên như ông nói thì vẫn còn một số lãnh đạo vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật, bị xử lý hình sự. Vậy theo ông công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới cần phải đặt trọng tâm vào những việc gì?

Tôi nghĩ rằng một trong những chủ đề rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng hiện nay đặt ra là làm sao phải xây dựng Đảng ta thực sự và ngày càng xứng đáng là đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân, lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

Giai cấp công nhân Việt Nam rất tự hào là có Đảng tiền phong của giai cấp mình nhưng Đảng đồng thời là của  dân tộc Việt Nam, của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Nên từ lâu, nhân dân ta gọi Đảng Cộng sản Việt Nam là “Đảng ta” một từ ngữ rất giản dị nhưng trong đó chứa đựng bản chất giai cấp, bản chất nhân dân, bản chất dân tộc hòa quyện, tích hợp, tổng hợp một cách rất thành công.

Bởi vậy, mỗi đảng viên, mỗi tổ chức Đảng và toàn Đảng làm sao phải phấn đấu rèn luyện để thực sự trở thành đội tiền phong và người đại diện cho lợi ích của toàn dân.

Làm sao mỗi người dân nhìn vào Đảng ta thông qua mỗi đảng viên, thông qua mỗi tổ chức Đảng thực sự là đội tiên phong, là người gửi gắm niềm tin, niềm hy vọng, là nơi gửi gắm tương lai của dân tộc và của chính mình.

Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng có nêu, tình trạng suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong; tình trạng tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nguy cơ mà còn là thách thức không thể xem thường, đe dọa sự tồn vong của công cuộc đổi mới và chế độ. Ông có suy nghĩ gì về điều này?

Nhận định ấy tôi cho là đủ sức cảnh tỉnh, đánh giá đúng tầm nguy cơ thách thức này.

Chúng ta nhìn thẳng vào sự thật, thấy rằng, hầu như không có một vụ án lớn nào được kiểm điểm, phanh phui ra thông qua sinh hoạt đảng thường kỳ tại các chi bộ, đảng bộ. Tại sao lại thế này? Thiếu thông tin, thiếu hiểu biết hay là thiếu trách nhiệm? Hay là an phận thủ thường hay là thờ ơ chính trị của đảng viên?

Dù nguyên nhân thế nào thì đây cũng là dấu hiệu sa sút sức chiến đấu, rất đáng lo ngại.

Đảng ta sở dĩ trở thành đội tiền phong, lãnh đạo nhân dân ta làm nên những kỳ tích vẻ vang trong 91 năm qua trước hết là vì Đảng ta là một khối chiến đấu có tổ chức.

Tôi cho rằng, trong công tác xây dựng Đảng thì khôi phục, củng cố, phát triển sức chiến đấu của tất cả các tổ chức Đảng từ cơ sở tới trung ương là việc sống còn.

Sau đó, là tính gương mẫu. Gương mẫu của tổ chức đảng, đặc biệt là của đảng viên. Cán bộ có chức danh càng cao thì càng phải gương mẫu. Người dân người ta nhìn vào Đảng là thông qua từng đảng viên, từng đồng chí lãnh đạo. Tôi cho rằng, Đảng ta thuyết phục được toàn dân bằng tính gương mẫu của mình.

Thế hệ cha anh chúng ta ngày ấy làm gì có nhiều luật như bây giờ. Nhưng mà tại sao Đảng nói một lời mà toàn dân tin tưởng và chấp hành muôn người như một. Vì lúc ấy, nhân dân ta tuyệt đối tin tưởng vào Đảng. Vì mỗi đảng viên, mỗi tổ chức đảng phải thực sự là tấm gương.

Sau đó nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền. Cái này cũng có thể yếu mặt này mặt kia, nhân dân ta hoàn toàn có thể thông cảm, bù đắp cho Đảng nếu chúng ta thiếu hụt một chút về kiến thức, kinh nghiệm, năng lực. Nhưng nhân dân sẽ rất lo lắng nếu Đảng ta thiếu sức chiến đấu, thiếu tính nêu gương và trí tuệ của Đảng.

Gửi gắm niềm tin trọn vẹn vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới

Đại hội XIII đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, Ban Chấp hành đã bầu Tổng Bí thư, Bộ Chính trị. Ông có kỳ vọng như thế nào vào đội ngũ lãnh đạo trong nhiệm kỳ này?

Tôi rất may mắn là trong thời kỳ làm Phó giám đốc Học viện trực đã tiếp giảng dạy, trực tiếp làm chủ nhiệm các lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp chiến lược.

Ví dụ như trong 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các cán bộ được quy hoạch phục vụ Đại hội XIII, tôi được tiếp xúc trực tiếp với anh em, được trực tiếp lên lớp, chấm tiểu luận, chấm đề án.

Qua đó, tôi thấy chúng ta chuẩn bị đội ngũ cán bộ Trung ương rất công phu và sàng lọc qua rất nhiều vòng. Các đồng chí mới vào Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để học các lớp dự nguồn chiến lược, tôi thấy đều có quá trình rèn luyện rất dày dặn, phong phú, nhiều vị trí, chức danh qua nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Tất cả đều được đào tạo rất cơ bản, trong đó không ít đồng chí được đào tạo nước ngoài, có nhiều đồng chí cũng đã trưởng thành, có rất nhiều đồng chí tuổi trẻ năng động.

Kỷ nguyên mới đón chờ những thành tựu vĩ đại mới
“Tôi cũng như rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ là tin tưởng, mà còn kỳ vọng rất lớn vào lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ XIII”.

Tôi nhớ có nhiều đồng chí thế hệ cuối 7X giữa 7X. Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi chúng ta đào tạo được một đội ngũ cán bộ kế cận như vậy. Tôi hoàn toàn tin tưởng, gửi gắm niềm tin trọn vẹn và đội ngũ các đồng chí vừa trúng cử Ban Chấp hành Trung ương, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư được toàn Đảng, toàn dân kính trọng, tin tưởng, yêu mến.

Đây là một tấm gương về sự liêm khiết, trong sạch, về sự tận tụy, trách nhiệm về trí tuệ và năng lực công tác, thậm chí có uy tín quốc tế rất cao.

Tôi cũng như rất nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân không chỉ là tin tưởng, mà còn kỳ vọng rất lớn vào lãnh đạo Đảng nhiệm kỳ XIII.

Rất cần những tư duy năng động, đổi mới

Một trong những vấn đề quan trọng sau Đại hội XIII là làm sao đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhất là thổi tinh thần đổi mới, sáng tạo từ nghị quyết đến từng người dân, cán bộ?

Đại hội XIII vừa qua nhấn mạnh rất nhiều về đổi mới, sáng tạo. Đây không phải là vấn đề câu chữ mà đây là nhu cầu bức thiết.

Trong những năm tới, chúng ta phải khẩn trương, nhanh chóng và phát triển chất lượng cao hơn thì mới khắc phục được khoảng cách phát triển, tình trạng tụt hậu để bứt phá đi lên.

Chính vì vậy, những đổi mới, sáng tạo rất cần thiết, không chỉ là nhiệm vụ của Đảng mà còn là của toàn dân. Làm sao đưa ra các chủ trương, chính sách, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển như cách đây 35 năm đã tạo ra động lực để đưa nước ta thoát khỏi cuộc khủng hoảng, đưa nước ta ra khỏi tình trạng chậm phát triển.

Chúng ta đã làm hai kỳ tích, nhảy từng bước rất cao, khá xa, bây giờ đòi hỏi phải cao hơn và xa hơn. Những bước nhảy khó khăn hơn nhiều so với những bước nhảy vừa qua.

Chỉ có rất ít quốc gia sau khi thoát nghèo vượt qua vũ môn, thu nhập trung bình cao để trở thành quốc gia phát triển. Trong số gần 100 quốc gia thoát nghèo thì chỉ có trên dưới 10 quốc gia trở thành các quốc gia phát triển.

Việt Nam làm sao để trở thành số ít xuất sắc, trong khi nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập trung bình là rất lớn. Đó là  hiện thực, cho nên chúng ta rất cần những tư duy năng động, đổi mới.

Văn kiện Đại hội XIII đã đề cập đến việc xây dựng cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ “6 dám”  – “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Liệu đây có phải là giải pháp để thúc đẩy tư duy đổi mới, sáng tạo như ông nói?

Ai sáng tạo thì cũng có vấp váp, không ai sáng tạo lần đầu là thành công được ngay, cho nên phải có vườn ươm, vườn bảo vệ, xong sơ kết, tổng kết điều chỉnh, phát triển thành chủ trương, đường lối chung.

Do đó, rất cần những vườn ươm, những cơ chế bảo vệ tư duy đổi mới, sáng tạo. Tôi nghĩ, chắc chắn Trung ương sẽ ban hành nghị quyết để triển khai nhiệm vụ tối quan trọng này. Nếu chúng ta không đổi mới sáng tạo, không tăng tốc phát triển và nâng cao chất lượng phát triển thì mục tiêu đến giữa thế kỷ 21 trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao chắc chắn là không thành hiện thực được.

Để cho Đảng ta thực sự là trí tuệ, tiêu biểu trí tuệ của dân tộc và thời đại chắc là chúng ta phải có thêm những kênh để thu hút trí tuệ toàn dân.

Những kinh nghiệm của 91 năm qua là vô cùng quý báu, chúng ta cần phải kế thừa nhưng đồng thời cần phát triển, bổ sung, bám sát vào thực tiễn cuộc sống của đất nước và thế giới trong kỷ nguyên rất mau lẹ, phức tạp, khó lường.

Những kho lịch sử bằng vàng của Đảng ta 91 năm qua chắc chắn sẽ được bổ sung, phát triển một cách rực rỡ hơn nữa, nếu mà chúng ta biết vừa kế thừa và phát triển những kinh nghiệm, những bài học kinh nghiệm, những quy luật, nguyên lý xây dựng Đảng trong tình hình mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *