Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
17170

Đánh thuế và thu phí theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”

Dự thảo Luật BVMT (sửa đổi) gồm 16 chương, 192 điều, so với Luật BVMT năm 2014, dự thảo Luật giảm 04 chương, tăng 22 điều. Mặc dù đã có những bổ sung, sửa đổi tuy nhiên xin đề xuất một số kiến nghị đối với Dự thảo Luật BVMT sửa đổi theo đó cần xây dựng thep hướng các quy định bổ sung theo hướng trao quyền cho người dân trong bảo vệ môi trường và tăng cường các biện pháp chế tài để ngăn chặn, hạn chế các hành vi vi phạm.

Một là,bổ sung các quy định cụ thể quy định cơ chế tham gia BVMT của người dân và các tổ chức xã hội. Quyền tham gia BVMT của người dân và các tổ chức xã hội rất đa dạng, bao gồm nhiều yếu tố cấu thành như quyền tiếp cận thông tin về môi trường, thông tin về hoạt động BVMT của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, của các tổ chức khác; quyền tiến hành các hoạt động nghiên cứu đánh giá về môi trường, quyền tiếp xúc, yêu cầu cung cấp thông tin vi phạm môi trường cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia các phiên điều trần, chất vấn các chủ thể vi phạm môi trường, thậm chí là khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu đền bù khôi phục môi trường, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường… Các quyền này do tính chất đa dạng của nó nên được quy định trong nhiều văn bản pháp luật về quyền tiếp cận thông tin, về BVMT, về khiếu nại, tố cáo.. . Mặc dù vậy, để đảm bảo đồng bộ, nhất quán thì Dự luật nên bổ sung các quy định bảo đảm cơ chế tham gia BVMT của người dân và các tổ chức xã hội theo các hướng sau.

Nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

Quy định rõ quyền tham gia trực tiếp của người dân vào các hoạt động BVMT song hành với cơ chế đại diện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cụ thể là người dân có thể trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình từ góp ý xây dựng đến giám sát thực thi pháp luật về BVMT.

Dự thảo Luật BVMT sửa đổi nên quy định cụ thể trách nhiệm của các chủ thể có liên quan đến việc công khai thông tin theo quy định của pháp luật cũng như các đối tượng cụ thể được quyền tiếp cận thông tin môi trường. Cần quy định mục riêng gồm các quy định về cơ chế đảm bảo quyền tham gia, giám sát trực tiếp của người dân đối với việc xây dựng và thực thi pháp luật về môi trường, bao gồm các yếu tố chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức thực hiện và chế tài xử lý đối với các chủ thể vi phạm nghĩa vụ đảm bảo việc thực thi của quyền này.

Tăng cường vai trò tham gia, giám sát của các nhà khoa học độc lập và các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc lĩnh vực phòng, chống các bệnh không lây nhiễm, BVMT và sức khỏe sinh thái đối với tiến trình xây dựng và thực thi pháp luật về môi trường.

Hai là, đối với các nội dung đảm bảo chất lượng không khí, cần quy định thêm trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thải khí thải tác động xấu đến môi trường; bổ sung thêm quy định để đảm bảo tính thống nhất về trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường; chủ trì, phối hợp với các bộ, ban ngành khác để ban hành một Văn bản hướng dẫn riêng về môi trường không khí để có những quy định rõ ràng, cụ thể.

Ba là, đối với quy định về các biện pháp nhằm kiểm soát và phòng, chống tác hại của chất thải, chất độc hại, dự luật cần bổ sung quy định cụ thể về các chất độc hại có nguy cơ gây ung thư cũng như các bệnh tật khác cho con người và gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt với các chất có khả năng ủ bệnh lâu dài cho con người (như phế thải chứa Amiang trắng và các bụi tro xỉ than,…).

Bốn là,Dự luật cần bổ sung quy định để kiểm soát đặc thù đối với các đối tượng và DN có nguy cơ cao gây ô nhiễm, sự cố môi trường đó là: Đánh thuế và thu phí theo nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”. Điều này nhằm hai mục tiêu chủ yếu là khuyến khích người gây ô nhiễm giảm lượng chất thải ra môi trường và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *