Đại diện đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu tại Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMWCP) lần thứ 23 tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Từ ngày 20-22/10/2023, Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMWCP) lần thứ 23 đã diễn ra tại thành phố Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ với sự tham dự của 120 đại biểu đại diện 68 đảng cộng sản, công nhân từ 54 quốc gia trên thế giới.

Cuộc gặp năm nay do Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ (TKP) đăng cai tổ chức với chủ đề “Cuộc chiến tư tưởng và chính trị chống lại chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa đế quốc. Nhiệm vụ của những người cộng sản là thông tin và huy động giai cấp công nhân, thanh niên, phụ nữ và tri thức trong cuộc đấu tranh chống bóc lột, áp bức, sự dối trá của chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa xét lại lịch sử; vì những quyền xã hội và dân chủ của công nhân; chống lại chủ nghĩa quân phiệt và chiến tranh, vì hòa bình và chủ nghĩa xã hội”.

Tại cuộc gặp, đại diện các đảng cộng sản và công nhân đã trao đổi quan điểm, đánh giá tình hình quốc tế hiện nay, nhất là các diễn biến phức tạp, căng thẳng nổi lên tại châu Âu, Trung Đông; kêu gọi chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, bảo đảm tính mạng, an ninh, an toàn cho người dân trong các cuộc xung đột; nhấn mạnh nhu cầu củng cố đoàn kết, phát huy hơn nữa vai trò của lực lượng cộng sản và công nhân quốc tế vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, tiến bộ và chủ nghĩa xã hội.

 Cuộc gặp quốc tế các đảng cộng sản và công nhân (IMWCP) lần thứ 23  có sự tham dự của 120 đại biểu đại diện 68 đảng cộng sản, công nhân từ 54 quốc gia trên thế giới.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Cuộc gặp. Trong các phát biểu và tham luận, đoàn đã thông báo những thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; khẳng định Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; trong đó chủ trương mở rộng và củng cố quan hệ với các đảng cộng sản, công nhân, các chính đảng khác trên thế giới.

Bên lề các phiên họp toàn thể, đoàn đại biểu Đảng ta đã tiếp xúc, làm việc với đại diện các đảng, chia sẻ thông tin về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, trao đổi một số vấn đề khu vực và quốc tế; tham gia trưng bày tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về Đảng ta tại khu triển lãm chung, được bạn bè quốc tế quan tâm và đánh giá cao./.