Cứu trợ mưa lũ miền Trung – những điều đáng bàn [BN]

Những ngày qua, hàng nghìn tổ chức, cá nhân đã cùng nhau hướng về miền trung để sẻ chia, hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả mưa lũ. Bên cạnh việc ghi nhận những nghĩa cử thắm tình đồng bào thì việc hỗ trợ, cấp phát lương thực, thực phẩm tại vùng lũ phát sinh ra những yêu cầu mới đòi hỏi các tổ chức, cá nhân cần tính toán phương án hỗ trợ phù hợp.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *