Công việc nào không được sử dụng lao động nữ?

Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ phụ nữ không được làm

Theo Điều 160 Bộ luật Lao động 2012 thì Công việc không được sử dụng lao động nữ:

Công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

  1. Công việc phải ngâm mình thường xuyên dưới nước.
  2. Công việc làm thường xuyên dưới hầm mỏ.
  3. Như vậy, theo quy định này thì có 3 nhóm công việc không được sử dụng lao động nữ.

Video cập nhập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *