Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
30842

Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban liên chính phủ về nhân quyền ASEAN

Ủy ban liên chính phủ về nhân quyền ASEAN (AICHR) được thành lập năm 2009.

Mục đích chính của AICHR là thúc đẩy và bảo vệ các quyền và tự do cơ bản của nhân dân các nước ASEAN; bảo vệ quyền của người dân ASEAN được sống trong hòa bình, tôn trọng và thịnh vượng; thúc đẩy ổn định và hòa hợp trong khu vực, tình hữu nghị và họp tác giữa các nước thành viên ASEAN cũng như bảo đảm hạnh phúc, sinh kế, phúc lợi và sự tham gia của người dân ASEAN vào quá trình xây dựng cộng đồng ASEAN; thúc đẩy nhân; tăng cường hợp tác khu vực …

AICHR có các chức năng và nhiệm vụ trong nhiều lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, cụ thể như: xây dựng chiến lược, tăng cường nhận thức, thu thập thông tin, triển khai nghiên cứu, khuyến khích các nước thành viên ASEAN xem xét gia nhập và thông qua các văn kiện nhân quyền quốc tế; thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các văn kiện ASEAN liên quan đến nhân quyền… Ngoài ra, AICHR có nhiệm vụ “thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào khác mà Hội nghị Bộ trưởng ASEAN có thể giao phó”.

Cuộc họp Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) lần thứ 30 do Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, Đại diện AICHR của Việt Nam, Chủ tịch AICHR 2020, chủ trì

Về cơ cấu tổ chức, AICHR bao gồm đại diện của tất cả các nước thành viên ASEAN; Mỗi nước có một đại diện, người này sẽ chịu trách nhiệm trước chính phủ cử đại diện.

Nhiệm kỳ của mỗi đại diện là ba năm và có thể được tái bổ nhiệm, song chỉ được thêm một nhiệm kỳ. Chính phủ bổ nhiệm có thể quyết định thay thế đại diện của mình theo ý muốn. Các đại diện có trách nhiệm tuân thủ Hiến chương ASEAN, Quy chế của AICHR và tham dự các cuộc họp của cơ quan này. Chủ tịch AICHR sẽ là đại diện của nước thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN.

Phương thức hoạt động của AICHR bao gồm: ra quyết định, các cuộc họp, thực hiện báo cáo và công bố thông tin… AICHR họp hai lần mỗi năm, mỗi cuộc họp kéo dài không quá năm ngày. Các cuộc họp thường niên của AICHR sẽ được tổ chức luân phiên tại Ban Thư ký ASEAN và nước thành viên giữ chức Chủ tịch ASEAN. AICHR phải trình báo cáo thường niên và các báo cáo khác tới Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN. AICHR sẽ định kỳ công khai công việc và các hoạt động của mình thông qua các phương tiện thông tin công cộng thích hợp.

Ngân sách hàng năm sẽ được đóng góp trên cơ sở chia đều cho các nước thành viên ASEAN. AICHR cũng có thể nhận các nguồn hỗ trợ từ bất cứ nước thành viên ASEAN nào cho các chương trình riêng ngoài ngân sách trong kế hoạch làm việc. AICHR cũng sẽ thành lập một quỹ ủng hộ bao gồm các khoản đóng góp tự nguyện từ các nước thành viên ASEAN và các nguồn khác.

Cuộc họp Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) lần thứ 30 do Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, Đại diện AICHR của Việt Nam, Chủ tịch AICHR 2020, chủ trì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *