Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác tin bài của nhanquyenvn.org, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "nhanquyenvn.org". Tìm kiếm ngay
68126

CHỦ ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH GIÁO DỤC CỦA MIỀN NAM VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1954-1975

1.-/ Người Của giáo Triều đảm trách việc biên soạt chính sách giáo dục của miền Nam Việt Nam: Trong bữa cơm chiều được tổ chức  tại Khách Sạn Mayflower ở Washington D.C. vào tháng 10 năm 1950, ông Ngô Đình Diệm  tuyên bố với các nhà chính khách Hoa Kỳ rằng rằng,  ông “tin tưởng vào quyền lực của  Vatican và cực lực chông cộng” NẾU ông được Hoa Kỳ và Vatican đưa về Việt Nam cầm quyền. [Lê Hữu Dản, Sự Thật – Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997 (Fremont, CA: TXB, 1997), tr 23.]. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ là khi ông Diệm được đưa về Việt Nam cầm quyền, thì tất cả mọi công việc làm hay chính sách quản lý nhân dân ta đều được làm theo lệnh truyền của Vatican hay do người Vatican đảm nhiệm.

2.-/ Những đặc tính của chính sách giáo dục ở miền Nam Việt Nam: Vì chính sách giáo dục ở miền Nam Việt Nam do người của giáo triền Vatican biên soạn cho nên nó mới có những đặc tính phù hớp với chính sách ngu dân của giáo triều Vatican. Đó là những đặc tính:

a.-/ Phi nhân bản:  Bằng chứng  là:

Thư nhất ,các chính quyền miền Nam Việt Nam quyết tam thi hành chính sách Ki-tô háa bằng bạo lực theo chỉ tiêu mà ông Ngô Đình Nhu đã tuyến bố:

Tôi có cả một chương trình đã bàn kỹ với Đức Giám Mục sẽ lần hồi tiến chố mà Hội Truyền Giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới, còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ theo Công Giáo hết.”Hoàng Trọng Miên, Đệ Nhất Phu Nhân – Tập I (Los Alamitos, CA: Nhà Xuất Bản Việt Nam, 1989), tr. 428.

Thứ hai   “Hồ hời tán đồng với quân đội Mỹ cho rải 77 triệu lít chất độc Da Cam xuống đồng ruông và rừng cây ở miền Nam Việt Nam (Trung và Nam Bộ) gây ra tác hại nguy hiểm cho 2.63 triệu mẫu Tây (ha) và gần 5 triệu người sống trong 52.585 thôn ấp.”Nguyễn Văn Tuấn, Chất Độc Màu Da Cam và Cuộc Chiến Việt Nam (Garden Grove, CA: Giao Điểm, 2005), tr. 35 và 171.,

b.-/ Phản dân tộc: Bằng cớ là  lời tuyên bố với các nhà chính khách Hoa Kỳ trong một bữa cơm chiều trong Khác Sạn Mayflower vào cuối tháng 10 năm 1950 rằng, “ông tin tưởng vào quyền lực của Vatican và cực lực chống Cộng”. Lê Hữu Dàn, Sự Thật – Đặc San Xuân Đinh Sửu 1997) Fremont, CA: TXB, 1997), 23. Rồi khi được Mỹ và Vatican đưoa lêm cầm quyền thì ông cho tổ chức một buổi đại lễ vô cùng trọng thể tại Sàigòn và thánh 2 năm 1959 và mời vị khâm sử  đại diện của giáo triều Vatican là Hồng Y Agagianian đến là chủ tế của buổi lế này để dân nước Việt Nam cho giáo triều Vatican được ngụy tạo là”dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ Vô Nhiễm.” Trần Tam Tình, Thập Giá Và Lưỡi Gươm (TP Hồ Chí Minh: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr 126-127.

c.-/ Đóng kín (phi khai phóng). Bằng chứng là chính quyền Ngô Đình Diệm ra lệnh tịch thu và cấm lưu hành bộ sách lịch sử thế giới  do hai ông Nguyễn Hiến Lê và Thiên Giang biên soạn và khung bố tinh thần tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nguyễn Hiến Lê, Đời Viết Văn Của Tôi (Westminster, CA: Văn Nghệ, 1986), tr 99-101, và Nguyễn Hiến Lê, Hồi Kí Nguyễn Hiến Lê (Hà Nội:Nhà Xuất Bản Văn Hóa, 1993), tr 354-356.

Những người thấu hiểu lịch sử thế giới, thường thấy những ác tính này ở trong các tôn giáo độc thần, đặc biệt là đạo Ki-tô hay Giáo Hội La Mã là tiêu biểu. Giáo hội này  tự phong là “Hội Thánh duy nhất thánh thiện, công giáo và tông truyền” do bọn lưu manh buôn thần bán thánh bịa đặt ra đủ mọi thứ tín lý hoang đường nhằm lừa bịp người đời để trục lợi, rồi dùng chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ để kìm hãm tín đồ và người dân dưới quyền mãi mãi ở trong tình trạng ngu dốt khiến cho nạn nhân không còn khả năng sử dụng lý trí để nhìn ra những mánh mung hay thủ đoạn bất chính, đại gian, đại ác và dã man trên đây của cái “tôn giáo ác ôn” này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *